ČLÁNOK
Talianska vláda znepokojená rastom inflácie
27. júla 1999

Podľa údajov národného štatistického úradu Istat sa miera inflácie zvýšila v júli na medziročnej báze na 1,7 %, čo zodpovedá 0,3-percentnému nárastu v porovnaní s mierou ročnej inflácie v júni. V ostatných členských štátoch Európskej únie (EÚ) zastala miera inflácie na stabilnej úrovni 0,9 %. Príčinou nárastu cenovej hladiny v Taliansku v júli je zvýšenie cien pohonných látok.

Taliansky minister priemyslu Pierluigi Bersani sa cez víkend vyjadril ku konkrétnym nebezpečenstvám ďalšieho rastu miery inflácie. Minister pritom ropné spoločnosti vyzval, aby upustili od ďalšieho zvyšovania cien. Benzín a nafta sú v Taliansku v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ podstatne drahšie. Zámerom vlády je urýchlenie plánovanej reformy siete čerpacích staníc, čo by malo ropným spoločnostiam umožniť dosiahnuť úspory. Plánovaná reštrukturalizácia by mala znamenať zrušenie 7 500 čerpacích staníc. Zo súčasných 27 500 čerpacích staníc v Taliansku by mali byť uzatvorené menšie a technicky zastaralé stanice, pričom moderné konkurencieschopné čerpacie stanice by mali byť ponúknuté na predaj.

Obavy z rastu inflácie vyjadrili aj odborníci a podnikateľské subjekty. Ekonomický expert priemyselného zväzu Confindustria Giancarlo Galli považuje za obzvlášť nebezpečné z hľadiska rastu cenovej hladiny slabé euro a vysoké ceny pohonných látok. Talianska sa podľa neho musí usilovať nestratiť kontakt s inými štátmi eurozóny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS