Autor: ‘MH SR’

Rezort hospodárstva poskytne podnikom na podporu inovácií a technologického transferu 65 mil. eur

Cieľom rezortu hospodárstva je prostredníctvom výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35 podporiť realizáciu inovačných opatrení

4. augusta 2023 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS