ČLÁNOK
SZRB poskytla za 10 mesiacov MSP produkty za 601,3 mil. Sk
23. novembra 2000

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú., Bratislava (SZRB) poskytla za 10 mesiacov tohto roku sektoru malých a stredných podnikateľov (MSP) finančné produkty v objeme 601,3 mil. Sk. Zahŕňali priame transfery vo forme vystavených záruk, vyplatených finančných príspevkov a akceptovaných úverov, čím SZRB prispela k vytvoreniu 704 nových pracovných miest. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Hodnota poskytnutých záruk dosiahla ku koncu októbra 65,4 mil. Sk, čím banka podporila úvery v hodnote 92,9 mil. Sk. Priemerná výška záruky predstavovala 2 mil. Sk. V oblasti príspevkových programov určených na poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na bonifikáciu úrokových nákladov podnikateľa podporila SZRB úvery v celkovom objeme 140,6 mil. Sk, keď vyplatila príspevky 32,7 mil. Sk. Celková výška prisľúbených príspevkov sa k ultimu októbra pohybovala na úrovni 37,4 mil. Sk. V rámci úverových aktivít banka za 10 mesiacov schválila 53 žiadostí o úver a akceptovala úvery v celkovom objeme 458,6 mil. Sk.

Od ukončenia schvaľovacieho procesu vládou SR v septembri tohto roka ponúka SZRB v spolupráci s komerčnými bankami celkovo 16 produktov, o ktoré sa podnikatelia môžu uchádzať v spolupracujúcich komerčných bankách, ktorých je momentálne 14. Tie po posúdení bonity klienta a kvality jeho podnikateľského zámeru predkladajú SZRB žiadosti o vystavenie záruky alebo o pridelenie zdrojov z úverového programu. Podľa údajov SZRB postupujú komerčné banky pri poskytovaní úverov po zlých skúsenostiach z minulosti veľmi obozretne. Prísne podmienky tak podľa SZRB spĺňa približne len 10 % žiadateľov.

Polročné hospodárenie ukončila SZRB so ziskom na úrovni 172,1 mil. Sk. Hospodársky výsledok banky pritom znížila 12,682-miliónová strata z devízových operácií. V tomto roku predpokladá obchodný plán banky po odpočítaní devízových strát zisk na úrovni 164,1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS