ČLÁNOK
Systém zberu dát pre platobnú bilanciu sa zmení
19. júla 2013

Údaje položiek bežného účtu platobnej bilancie sa už nebudú zbierať cez platobné systémy bankových domov. Národná banka Slovenska totiž navrhuje zrušiť opatrenie, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie a doterajší systém zberu dát sa od 1. januára budúceho roku plne nahradí priamym vykazovaním cez vykazovacie subjekty.

  Zmenu systému zberu dát pre potreby zostavovania bežného účtu platobnej bilancie si vyžiadalo nariadenie Európskeho parlamentu, podľa ktorého sa od 1. januára 2010 zvýšila hranica na označovanie účelu platby pri osobitne regulovaných cezhraničných prevodoch zo Slovenska do iného štátu únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru na 50 tis. eur. „Pre účely zostavovania platobnej bilancie táto hranica predstavovala stratu významných údajov,“ konštatuje centrálna banka.

Priame vykazovanie bolo pre položky bežného účtu platobnej bilancie zavedené už v tomto roku, keď NBS vykonáva zber údajov priamo od vykazovacích subjektov prostredníctvom hlásenia o dovoze a vývoze služieb. Zmena spôsobu zberu dát si však vyžadovala dlhodobejšiu prípravu a na vytváraní databázy vykazovacích subjektov sa podieľali aj komerčné banky. „Pre zachovanie časových radov bolo dôležité aspoň jeden kalendárny rok paralelne zbierať údaje prostredníctvom platobných systémov, ako aj formou priameho vykazovania, nakoľko služby tvoria významnú a podrobne sledovanú položku bežného účtu platobnej bilancie,“ dodáva


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS