ČLÁNOK
Sýria požiadala o odpísanie časti dlhu voči SR
6. apríla 2001

Sýrsky prezident Bašar Al-Assad požiadal na rokovaní so svojím slovenským kolegom Rudolfom Schusterom o odpísanie časti dlhu Sýrskej arabskej republiky (SAR) voči Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených prezidentskou kanceláriou R. Schustera. Istina civilných záväzkov Sýrie predstavuje podľa tlačového odboru slovenského rezortu financií 36 mil. USD, úroky z nej 13 mil. USD. Tajné vojenské pohľadávky Slovenska voči SAR by mali byť oveľa vyššie. O riešení zadlženosti arabskej krajiny budú ďalej rokovať sýrske a slovenské ministerstvá financií.

Prezidenti rokovali aj o prehlbovaní vojensko-technickej spolupráce oboch krajín a odborného vzdelávania špecialistov vo vojenských vysokých školách a opravárenských podnikoch. Privítali tiež uzatvorenie Dohody o leteckých dopravných službách medzi SR a SAR, ktorú za slovenskú stranu podpísal v zastúpení ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Záujmom Slovenska a Sýrie je obnoviť dobré vzťahy v hospodárskej oblasti známe už z minulosti. Prezidenti oboch krajín sú za zriadenie slovensko-sýrskej zmiešanej komisie, ktorá by posudzovala jednotlivé projekty hospodárskej a obchodnej spolupráce a pomáhala rozvíjať vzťahy v bankovej a finančnej oblasti.

Hlava slovenského štátu sa v stredu večer počas seminára Obchodnej a priemyselnej komory Sýrie o možnej ekonomickej spolupráci so Slovenskom krátko stretla aj s predsedom vlády SAR Muhammadom Mustafom Merom. Slovensko pritom deklarovalo svoj záujem dodávať do Sýrie náhradné dielce na vybranú výzbroj pre leteckú a pozemnú techniku. Okrem toho je Slovensko schopné podľa R. Schustera dodať technológiu na opravu zbraní, munície a tankov. O sýrskom dlhu hovoril prezident SR aj s predsedom vlády SAR M.M.Merom. Riešením otvorených finančných vzťahov z minulosti by sa mala rovnako zaoberať slovensko-sýrska zmiešaná komisia, ktorej prvé zasadnutie by sa malo uskutočniť už v druhom polroku tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS