ČLÁNOK
Symsite Research očakáva pokles tempa rastu objemu úverov
19. novembra 2007

Symsite Research očakáva pokles tempa rastu objemu úverovHlavným dôvodom poklesu tempa je absorbčná kapacita trhu, ktorou je podľa Symsite Research súčasný nominálny nárast objemu pôžičiek


 


Spoločnosť Symsite Research predpokladá, že silný rast objemu bankových úverov obyvateľstvu z uplynulých rokov sa bude postupne spomaľovať. Kým v roku 2006 zaznamenal trh medziročné zvýšenie o 32 %, resp. o 52,3 mld. Sk, v tomto roku sa očakáva pokles tempa rastu objemu úverov asi na 28 %. „Nominálny rast objemu úverov, vyše 60 mld. Sk, bude síce rekordným, avšak zvyšujúca sa porovnávacia základňa spôsobí spomalenie tempa rastu,“ skonštatovala firma Symsite Research. Na rok 2008 sa očakáva spomalenie aj nominálneho nárastu objemu úverov, a to na zhruba 54 mld. Sk, pričom v percentuálnom vyjadrení by išlo o medziročný nárast o 19,5 %.


Hlavným dôvodom poklesu tempa je absorbčná kapacita trhu, ktorou je podľa Symsite Research súčasný nominálny nárast objemu pôžičiek. Ako ďalší dôvod spoločnosť uviedla aj pomalší rast ekonomiky v roku 2008, ktorý zastaví pokles nezamestnanosti. „Rast reálnych miezd tiež budúci rok ostane na tohtoročnej úrovni a nebude ďalej akcelerovať,“ uvádza Symsite Research. Ekonomická politika súčasnej vlády prináša podľa spoločnosti mierne zhoršovanie podnikateľského prostredia, čo sa prejaví spomalením prílevu zahraničných investícií.


Ako ďalej informovala firma Symsite Research, aj v budúcom roku sa banky budú pohybovať v pozitívnom prostredí, keď rýchlo rastúca ekonomika bude podporovať optimistické vyhliadky do budúcnosti. V prípade zavedenia eura od januára 2009 úrokové sadzby na Slovensku ostanú podľa Symsite Research na úrovni eurozóny, kde sú už v súčasnosti. „Banky sa budú čoraz viac zameriavať na retailový segment trhu, keďže konkurencia pri korporátnych klientoch stláča úrokové marže bánk,“ informovala firma Symsite Research. Banky sa tak budú ešte viac snažiť o preniknutie na nové trhy, ako sú študenti, či klienti s nižšími príjmami. „To však povedie k miernemu zhoršovaniu kvality ich úverových portfólií,“ poznamenala Symsite Research.


Najväčší rast sa opäť odohrá podľa Symsite Research na trhu pôžičiek ručených nehnuteľnosťou ako aj úverov na nehnuteľnosti. Objem spotrebných úverov nebude podľa firmy rásť až takým silným tempom aj pre zvyšujúcu sa konkurenciu splátkových spoločností. Časť dopytu po spotrebných úveroch sa presunie do kreditných kariet, najmä do kontokorentných úverov.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS