ČLÁNOK
Sympatia Finance už s novou licenciou
13. septembra 2002

Jej základné imanie je 36 mil. Sk. Podľa Úradu pre finančný trh (ÚFT) ďalšie dve-tri licencie možno očakávať v priebehu nasledujúcich týždňov. Podpredseda Rady ÚFT pre kapitálový trh Slavomír Šťastný očakáva, že podstatnú časť obchodníkov vybavia do konca roka.

Richard Kolárik, člen Predstavenstva spoločnosti Sympatia Finance, o. c. p., a. s., považuje nový zákon o cenných papieroch vcelku za dobrý. Podľa neho cítiť snahu zákonodarcov o priblíženie sa európskym normám. „Vybudoval určité princípy správania obchodníkov s cennými papiermi a systém dohliadania nad ich činnosťou.“

Zákon stanovil presné pravidlá hry. „Do systému slovenského kapitálového trhu sa vnáša väčšia transparentnosť. Pre ochranu klientov je veľmi dobré, že zákon vyžaduje odbornú spôsobilosť členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi a zavádza funkciu kontrolóra dohliadajúceho na výkon činností obchodníka. Dosť dôležité je aj to, že novým spôsobom definoval úlohu Úradu pre finančný trh (ÚFT). V právnej norme je vidieť snahu, aby sa z neho stala inštitúcia podobná americkej Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC). Slovenský regulátor má však pred sebou ešte veľa práce na dosiahnutie tohto cieľa,“ hovorí R. Kolárik.

Zákon o cenných papieroch a investičných službách tiež zaviedol kompenzačnú schému pre obchodníkov s cennými papiermi. Vzniká takzvaný Garančný fond investícií. V prípade krachu obchodníka s cennými papiermi má vyplatiť 90 percent hodnoty cenných papierov z klientskeho majetku, avšak do výšky ekvivalentu 20-tisíc eur pre jedného klienta. V budúcnosti sa môže stať, že seriózni obchodníci budú musieť nahrádzať straty, ktoré vznikli v dôsledku hazardných obchodov. Čo si o tom myslí R. Kolárik? „Očakávam, že prísny výber ÚFT pri udeľovaní povolení na činnosť obchodníka s cennými papiermi, o čom svedčia aj naše skúsenosti, bude predpokladom, že k niečomu podobnému by nemalo dôjsť. Nie je to však vylúčené.“

Zatiaľ sú tieto úvahy predčasné, nakoľko čas na vytvorenie garančného fondu ešte nedozrel. Vstupný poplatok jediného obchodníka s novou licenciou je uložený do notárskej úschovy. Zárodok fondu by mal podľa úradu vzniknúť najskôr koncom tohto roka, po prelicencovaní obchodníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS