ČLÁNOK
Svetový obchod sa prepadne, pandémia podľa Coface zvýrazňuje jeho riziká
27. mája 2020

Globálny obchod sa v tomto roku vplyvom pandémie výrazne prepadne. Kým Svetová obchodná organizácia (WTO) hovorí o medziročnom poklese svetového obchodu o 13 až 32 %, spoločnosť Coface v samotnom treťom kvartáli na základe svojho analytického modelu predpovedá pokles globálnej výmeny tovarov o 7 %.

Pri svojich výpočtoch Coface vychádza zo svetových cien ropy, indexu podnikateľskej dôvery vo výrobný sektor v USA, vývoja juhokórejského vývozu a Baltic Dry Indexu ako premenných. „Samozrejme, pokles svetového obchodu môže byť výraznejší, pretože obvyklá korelácia meraná pomocou lineárnych modelov nemusí nevyhnutne fungovať v čase krízy. V období negatívnych ekonomických podmienok je prudký nárast neistoty jedným z dôvodov výrazného poklesu obchodu vo vzťahu k HDP – v súčasnosti je však tento pomer historicky najvýraznejší,“ uvádza spoločnosť.

Výrazným priťažujúcim faktorom svetového obchodu je aj v súčasnosti protekcionizmus. Od začiatku globálnej pandémie sa pritom protekcionizmus v obchode zameriaval na zabezpečenie dodávok potravín a základných zdravotníckych potrieb potrebných na potláčanie dopadov pandémie. Kríza však viedla k zvýšeniu protekcionizmu taktiež v agropotravinárskom sektore. Vlny panického nakupovania vyvolaného obavou z prísnych karanténnych opatrení sa totiž neobmedzili iba na domácnosti. Niektoré zraniteľné krajiny sa rozhodli zásobovať potravinárskymi komoditami, aby zabezpečili kontinuitu vnútroštátnych dodávok. Iní vývozcovia agropotravinárskych produktov zase obmedzovali ich vývoz.

Ďalším rizikom pre svetový obchod sú podľa Coface výzvy na relokáciu jednotlivých výrobných etáp z jednej krajiny výroby. „V prvej fáze koronakrízy, ktorá prepukla v Číne, si spoločnosti na celom svete uvedomili, ako veľmi sú ich dodávateľské reťazce vystavené rizikám zmien v jednej krajine, a snažia sa tak zvyšovať odolnosť týchto reťazcov voči obdobným šokom,“ uvádza spoločnosť. Mohlo by sa tak diať dvoma spôsobmi, a to buď úplným premiestnením výroby na domáci trh alebo silnou globálnou stratégiou diverzifikácie dodávateľov.

V súčasnom kontexte však predstava úplného premiestnenia výrobných procesov na domácej alebo regionálnej úrovni podľa Coface len zdôrazní problémy s rastúcimi výrobnými nákladmi a nedostatkom domácich zručností. „Aj keby sa problémy podarilo vyriešiť, akékoľvek nové lokalizovanie výrobných procesov by stále záviselo od dodávok surovín, ktoré sa nedajú presunúť,“ upozorňuje spoločnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 10. 2020

USD 1,182 0,004
CZK 27,295 0,073
GBP 0,908 0,001
HUF 365,020 0,850
CAD 1,558 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS