ČLÁNOK
Svetové ceny penicilínu držia Biotiku v strate
22. júna 1999

Podľa priebežných výsledkov vzrástla výroba Biotiky, a. s., Slovenská Ľupča v tomto roku zhruba o 10 %. Spoločnosť však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zaznamenala prehĺbenie straty na dvojnásobok, čo vyplýva z nevhodnej výrobnej štruktúry. Tohtoročná strata 50 mil. Sk po piatich mesiacoch je z dvoch tretín výsledkom metodologickej zmeny kalkulácie vnútropodnikového oceňovania zásob. Podľa ekonomickej riaditeľky Anny Hláčikovej je naďalej určujúcim faktorom hospodárenia firmy pretrvávajúca hladina svetových cien penicilínu, ktoré už v súčasnosti podľa nej dosiahli svoje minimum. Tento negatívny vplyv v súčasnosti zvýrazňuje zhoršená proporcia medzi odbytom ziskového penicilínu V a stratového penicilínu G. Firma v tomto roku investuje menej, investuje však do projektov zvýšenia kvality a pridanej hodnoty, napríklad do linky liekových foriem či výroby cefalosporínov.
Predaj je silno ovplyvnený poklesom stavu hospodárskych zvierat v SR a ČR a z toho vyplývajúcim poklesom dopytu veterinárov, a tiež insolventnosťou tuzemských odberateľov. Pri obchodovaní s poľnohospodármi preto Biotika využíva aj barter. Platobnú schopnosť Biotiky „napína“ predlžovanie platobných lehôt v slovenskom poľnohospodárstve a zdravotníctve až na pol roka, zatiaľ čo pri exporte je lehota splatnosti pohľadávok 90-dňová. Biotika preto podľa slov A. Hláčikovej „uvažuje, či v tuzemsku ešte obchodovať“. Pokles kurzu koruny podporil vývoz, ktorý tvorí vyše polovice odbytu, na druhej straneku však zaťažuje aj splátky zhruba pol miliardy korún zahraničných úverov.
Biotika zaznamenala v minulom roku zníženie objemu výroby z 1,53 mld. Sk na 1,42 mld. Sk a tržieb z 1,41 mld. Sk na 1,16 mld. Sk. Napriek tomu zredukoval podnik stratu z 179,44 mil. Sk. na 15,32 mil. Sk, avšak predovšetkým vďaka predaju svojho podielu vo Fermase nemeckému partnerovi. Objem pridanej hodnoty Biotiky sa v minulo roku znížil o 20 mil. Sk na 337 mil. Sk, výrobná spotreba poklesla o 88 mil. Sk na 1,09 mld. Sk. Spoločnosť vykázala stratu z prevádzkového hospodárenia vo výške 84 mil. Sk, ktorá bola o 45 mil. Sk vyššia ako v r.1997. Na výnosoch z finančných operácií sa podpísal v rozhodujúcej miere predaj podielu vo Fermase za 379 mil. Sk, na druhej strane musela Biotika zvýšiť tvorbu rezerv o 45 mil. Sk na 169 mil. Sk.
Bilančná suma firmy sa znížila z 2,93 mld. Sk na 2,42 mld. Sk. Hmotný investičný majetok sa stabilizoval na úrovni nad 1,3 mld. Sk, keď vzrástla hodnota technológií z 544 mil. Sk na 662 mil. Sk. Zásoby sa zvýšili z 292 mil. Sk na 342 mil. Sk. Pohľadávky z obchodného styku sa znížili o 68 mil. Sk na 328 mil. Sk. Záväzky z obchodného styku narástli z 236 mil. Sk na 378 mil. Sk, naopak poklesli bankové úvery z 1,09 mil. Sk na 748 mil. Sk a zvýšili sa rezervy, najmä na kurzové straty, o 38 mil. Sk na 65 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS