ČLÁNOK


,

Svetové burzy – vianočnej rallye odtrúbené?
19. decembra 2000

Koncom každého kalendárneho roka si burzoví augurovia pravidelne kladú tú istú otázku: „Budeme svedkami „vianočnej rallye“ alebo nie?“. V novembri a decembri sa totiž medzinárodné investičné fondy a globálne operujúce banky rozhodujú, kam umiestnia svoje peňažné prostriedky na budúci rok. Okrem toho sa snažia zvihnúť najdôležitejšie burzové ukazovatele, napríklad Dow Jones Industrial Average (index 30 najväčších amerických priemyselných a technologických gigantov) alebo DAX (index 30 najväčších nemeckých akciových spoločností) na čo najvyššiu úroveň, aby koncom roka ponúkli svojim vkladateľom príťažlivé dividendy.

Niekoľko príkladov z Nemecka: V roku 1996 sa DAX zvýšil v posledných dvoch kalendárnych mesiacoch o 8% z 2670 bodov na 2890 bodov; o rok neskôr o približne 10% z 3850 bodov na 4250 bodov; v roku 1998 sa vianočná rallye začala uprostred decembra – do konca roku DAX vyletel takisto o 10%. Vlani bola situácia mierne odlišná: Mnohí burziáni mali strach pred výpadkom počítačových systémov na prelome tisícročí a tak vkladali časť zarobených peňazí do účastín už v novembri, aby mali výhodnú východiskovú pozíciu po 1.1.2000, keď sa všeobecne rátalo s explozívnym rastom kurzov akcií na celom svete – pokiaľ, pravda, nedôjde ku kompjútrovým komplikáciám alebo k iným nepredvídateľným hospodársko-politickým udalostiam. Počítačovému krachu sme sa úspešne vyhli – a koncom decembra bola hodnota DAXu o vyše 25% vyššia ako začiatkom novembra. Tento rok sa však úplne vymyká z rady: Začiatkom novembra bol DAX na úrovni 7000 bodov; v piatok 15. decembra ale iba tesne nad hranicou 6300 bodov, čo je prepad o 10%. A nieto vari pozorovateľa nemeckého burzového diania, ktorý by bol tak optimisticky naladený, aby predpokladal, že situácia sa drasticky zlepší a DAX vyletí v dvojmesačnom koncoročnom porovnaní do plusovej zóny. Ak sa nestane burzový zázrak, tak tento rok bude v Nemecku bez vianočnej rallye.

Podobný stav vládne v Spojených štátoch. V popredí záujmu burziánov sa nachádza neradostná situácia ako v makro- tak aj mikroekonomickej oblasti. Konkrétne: V makroekonomickej sfére sa aktéri na parkete orientujú predovšetkým podľa výšky úrokovej miery. Ak ústredná banka zdvihne úroky, zvýši sa príťažlivosť investovania do účastín oproti vkladaniu finančných prostriedkov do štátnych dlhopisov. A naopak – ak centrálna banka zníži úrokovú mieru, potom vzrastie atraktivita investovania do akcií a klesá popud pre vkladanie peňazí do štátnych obligácií. Americká ústredná banka zdvihla medzi vlaňajším júnom a tohtoročným májom úrokovú mieru hneď šesťkrát. Týmto na jednej strane zabránila konjunkturálnemu prehriatiu ekonomiky Spojených štátov: hospodársky rast sa spomalil z 5% v prvej polovici tohto roku na 3% koncom roku. Na strane druhej však zvýšenie úrokovej miery malo za následok zmenšený záujem o účastiny – a tým aj pokles ich kurzov. Aj keď absolútna väčšina burzových analytikov očakáva, že centrálna banka opustí v utorok 19. decembra doterajší reštriktívny a prejde na neutrálny menový kurz, je nanajvýš pravdepodobné, že takýto krok nebude vstave zvrátiť nepriaznivý vývoj posledných mesiacov.

A to najmä na pozadí strachu medzinárodných finančných odborníkov pred takzvaných „tvrdým pristátím“ americkej ekonomiky. Inak povedané, nedá sa vylúčiť nebezpečenstvo hospodárskej recesie v Spojených štátoch, ktoré by mohlo mať za následok ďalší prepad akciových kurzov. A to sme pri mikroekonomických faktoroch, podmieňujúcich rast a pokles hodnoty účastín. Kľúčovou veličinou je v tejto súvislosti podnikový zisk. Najlepšie totiž odráža kvalitu manažmentu, pracovitosť zamestnancov a predajnosť produktov. V posledných týžňoch sme ale boli svedkami doslova a do písmena lavíny varovných signálov dôležitých akciových spoločností, že nebudú schopné splniť očakávania ohľadom výšky zisku (a obratu). Ako príklad spomeňme ozajstných burzových gigantov, napríklad Microsoft, Intel, General Motors alebo Compaq. Hlavný ukazovateľ „starej“ ekonomiky Dow Jones sa začiatkom novembra nachádzal nad hranicou 10 800 bodov; v piatok 15. decembra sa ledva udržal na úrovňou 10 400 bodov. Dominantný barometer „novej ekonomiky“ Nasdaq Composite (index vyše 4400 info-technologických spoločností) je na tom ešte horšie: začiatok novembra zažil ešte nad hranicou 3300 bodov, v piatok sa pohyboval medzi 2600 a 2700 bodmi. Takže – aj v Spojených štátoch musí dôjsť k burzovému zázraku, aby sme tento rok mohli zažiť vianočnú rallye.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS