ČLÁNOK
Svetová banka žiada reformu práv veriteľov v ČR
30. novembra 2000

Svetová banka (SB) oznámila, že slabá právna štruktúra v Českej republike blokuje práva veriteľov a je prekážkou pri riešení problémov s veľkými bremenami vo forme nedobytných úverov. SB apeluje, aby česká vláda zlepšila legislatívu v oblasti konkurzov a zadlženosti. Ku koncu minulého roku mali české banky vo svojich portfóliách nedobytné aktíva v hodnote 26 % hrubého domáceho produktu (HDP) a ďalších 6,5 % HDP vo forme nezaplatených daní.

„Kvôli slabým právam veriteľov došlo v bankovom sektore k vážnym problémom a k úverovým krízam. Vláda síce urobila opatrenia na zlepšenie situácie, napríklad prijala nový zákon o verejných aukciách, avšak je potrebné vykonať ešte oveľa viac práce,“ uviedla SB. Banka označila za príčinu problémov slabé vedenie podnikov počas uplynulej dekády vyplývajúce z kupónovej privatizácie, slabú reguláciu kapitálových trhov a omeškanie v rámci privatizácie bánk. Tieto skutočnosti spôsobili, že ročný ekonomický rast sa v období medzi rokmi 1996 a 1999 pohyboval na úrovni iba 0,6 % aj napriek vysokej úrovni investícií.

Vláda by mala zlepšiť legislatívu o konkurze a zreformovať systém súdnictva, ktorý brzdil reformy, a vyvinúť systém na vyrovnanie nedobytných úverov, ktoré predstavujú 453 mld. CZK vrátane daňových nedoplatkov. „Najlepším riešením pre ČR by bolo uskutočnenie diverzifikovaného a multikanálového prístupu, v rámci ktorého by sa ťažké bremeno dlhu rozdelilo medzi mnohé subjekty ekonomiky,“ uviedla SB.

Mnohé nedobytné pohľadávky by sa mali predať resp. vybaviť externe, pričom reštrukturalizácia veľkých firiem by sa mala uskutočniť centrálne prostredníctvom špeciálnych inštrumentov. „Druhým hlavným prvkom reformného plánu by malo byť navrhnutie uceleného balíka legislatívnych reforiem, zameraného na odstránenie legislatívnych prekážok reštrukturalizácie perspektívnych firiem, ako aj na promptnú likvidáciu neperspektívnych podnikov,“ dodáva SB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS