ČLÁNOK
Svetová banka vidí perspektívy krajín SVE pozitívne
25. júna 2001

Ekonomické perspektívy krajín strednej a východnej Európy ostávajú pre tento rok pozitívne. Avšak miera hospodárskeho rastu v Rusku môže oslabiť o polovicu kvôli poklesu konkurencieschopnosti krajiny. „Rusko v minulom roku zaznamenalo neočakávaný mimoriadne silný ekonomický rast pri úrovni 8 %, ktorý však vychádzal z mimoriadnych podmienok, takže jeho udržanie v tomto roku bude veľmi ťažké. V tomto roku preto očakávame v Rusku mieru ekonomického rastu medzi úrovňami 3 % a 4 %,“ povedal viceprezident Svetovej banky Johannes Linn na berlínskej konferencii o investíciách vo východnej Európe.

Ruská vláda predpovedá na tento rok rast okolo 4 % až 5 %, pretože na konkurencieschopnosť má negatívny vplyv rast rubľa a pokles cien ropy. S výnimkou Ruska sú perspektívy ekonomického rastu v krajinách strednej a východnej Európy priaznivé, pričom vďaka zavedeniu demokratického režimu v Juhoslávii sa odstránila hlavná prekážka reforiem na Balkáne.

„Veríme, že v tomto roku sa zaznamená vo všetkých 27 krajinách strednej a východnej Európy pozitívny ekonomický rast. Po prvý raz môžeme vnímať vyhliadky regiónu naozaj pozitívne,“ povedal Linn. Upozornil, že ruské hospodárstvo, v ktorom má dominantné postavenie ropný sektor, potrebuje nevyhnutne väčšiu reštrukturalizáciu s cieľom znížiť citlivosť voči pohybom svetových cien ropy, zamedziť pokračujúcemu odlivu kapitálu a povzbudiť zahraničné investície. V minulom roku dosiahlo Rusko silný rast vďaka vyšším svetovým cenám ropy a plynu. Na ekonomickom boome sa odrazil priaznivý vplyv oslabenia rubľa v rokoch 1998 a 1999 na konkurencieschopnosť krajiny v oblasti exportu. Linn upozornil, že z Ruska unikne každoročne kapitál v hodnote 20 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS