ČLÁNOK
Svetová banka varuje Bosnu pred meškaním reforiem
2. októbra 2000

Svetová banka varovala Bosnu, že meškanie pri implementácii dôchodkových reforiem by mohlo krajinu pripraviť o medzinárodnú finančnú pomoc vo výške takmer 435 mil. USD. Výkonný riaditeľ Svetovej banky pre Bosnu a Hercegovinu Pieter Stek oznámil, že dôchodkové reformy v Bosne by mali mať vysokú prioritu.

Dôchodcovia sa obávajú, že prijatie nového zákona prinesie redukciu dôchodkov, avšak medzinárodné agentúry tvrdia, že legislatívne zmeny zabezpečia do budúcnosti stabilitu. Stek dodal, že ak parlamenty Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky Srbskej neschvália do polovice októbra zákony o dôchodkoch a o poistení invalidov, Medzinárodný menový fond pravdepodobne zastaví vyplatenie štvrtej tranže pomoci vo výške 35 mil. USD v rámci stand-by úveru a banka zastaví vyplatenie úverov vo výške 150 mil. USD na štrukturálne reformy. Okrem toho hrozí, že poskytnutie podpory Bosne by mohli zastaviť aj medzinárodní veritelia vrátane EÚ, a to až vo výške 250 mil. USD.

Parlament požadovanú legislatívu čiastočne schválil, avšak nie v takom rozsahu a forme, ako žiadali veritelia. Stek základe diskusií dospel k záveru, že legislatíva sa stala prostriedkom politického boja. Odmietol kritiku, že medzinárodní veritelia stanovujú podmienky a termíny pred voľbami v Bosne, a upozornil, že všetky návrhy zo strany veriteľov boli známe už pred rokom. Za pozitívum však označil pokračovanie privatizácie, oživenie infraštruktúry a prácu bosnianskej centrálnej banky.

Výkonný riaditeľ Svetovej banky pre Bosnu a Hercegovinu varoval, že v prípade omeškania dôchodkových reforiem sa investori presunú z Bosny do Juhoslávie, resp. Čiernej hory a do afrických krajín. Bez zahraničnej pomoci totiž Bosna nemôže vytvoriť nové pracovné miesta, mladí ľudia budú opúšťať krajinu a utečenci sa nebudú vracať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS