ČLÁNOK
Svetová banka upozorňuje Maďarsko na problém inflácie
27. augusta 2001

Maďarsko je stále postihnuté vysokou mierou inflácie a pravdepodobne používa nesprávne nástroje na boj proti tomuto problému. Oznámil to riaditeľ Svetovej banky pre strednú Európu Roger Grawe.

„Takmer päť rokov dosahuje Maďarsko mieru ekonomického rastu nad 4 %, takže krajina je z finančného a fundamentálneho hľadiska vo veľmi silnej pozícii. Nesúhlasíme však s opatreniami, ktoré sa používajú na redukciu inflácie,“ povedal Grawe a dodal, že vládou zavádzané cenové limity a zmrazovanie cien niektorých produktov odďaľujú skutočnú liberalizáciu. Podľa Grawea musí Maďarsko zvýšiť transparentnosť verejného rozhodovania a posilniť subjekty, ktoré dohliadajú nad finančným sektorom.

Grawe uviedol, že Česká republika a Slovensko zaostávajú za Maďarskom kvôli omeškaniam v oblasti privatizácie a nedostatočnej transparentnosti vo verejnom aj súkromnom sektore. „V týchto krajinách sa niektoré transformačné opatrenia a reformy oddialili, pričom sa uskutočňujú až teraz,“ povedal Grawe. Napriek úspechom Maďarska je však „čiernou škvrnou“ jeho finančného prostredia inflácia. Obavy spôsobuje politika vlády, zameraná na obmedzovanie a zmrazovanie cien liekov, zemného plynu, benzínu a elektrickej energie, s cieľom držať infláciu pod kontrolou.

„Podľa môjho názoru sú to chybné opatrenia, pretože odďaľujú nevyhnutné cenové pohyby, ktoré je Maďarsko povinné uskutočniť s cieľom liberalizovať trh energie a infraštruktúru,“ povedal Grawe. Pozitívnym javom však je, že v júli zaznamenalo Maďarsko najnižšiu mieru inflácie za osem mesiacov, 9,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS