ČLÁNOK
Svetová banka schválila program CAS pre Slovensko
7. februára 2001

Svetová banka schválila návrh stratégie pomoci Slovenskej republike (Country Assistance Strategy – CAS) do roku 2003. Schválený dokument predpokladá tri verzie pomoci, a to v objeme až 765 mil. USD v prípade tzv. vysokej verzie, približne 415 mil. USD v základnej verzii a len 35 mil. USD pri naplnení tzv. nízkej verzie. Uvádza sa to v materiáli, ktorý v utorok schválila Rada výkonných riaditeľov Svetovej banky.

„Vzhľadom na preukázanú angažovanosť a budúce zámery vlády sa program Svetovej banky vyvíja smerom k náročnejšej verzii scenára,“ konštatuje sa v CAS. V tejto alternatíve sa uvažuje s úverom na reštrukturalizáciu podnikov a bánk EFSAL (Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan) v objeme 300 mil. USD a ďalšími prostriedkami až do výšky 765 mil. USD, ktoré by smerovali hlavne do reformy sociálnej oblasti a verejných služieb.

Získanie pomoci v maximálnej výške však predpokladá, že Slovensko splní všetky kritériá stanovené pre základnú verziu, a tiež presadí rýchlu implementáciu štrukturálnych reforiem. Tie okrem iného majú obsahovať ponuku predaja účasti štátu v plynárenstve, prípravu rozdelenia účasti štátu v ropnom priemysle, reštrukturalizačný programu v energetike v rámci privatizačnej prípravy, rozhodnutie vlády realizovať reformu financovania zdravotníctva a dôchodkového zabezpečenia a pokračovanie v implementácii uspokojivého antikorupčného programu. „Docielenie pokroku podmieňujúceho aplikáciu vysokej verzie sa posúdi v porovnaní so stanovenými kritériami koncom roka 2001, keď budú k dispozícii výsledky implementácie EFSAL a monitorovacieho programu SMP zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF),“ konštatuje Svetová banka.

Kritériá pre „kvalifikáciu“ pre získanie základnej verzie pomoci (415 mil. USD) obsahujú napríklad podmienku, aby fiškálny deficit v tomto roku neprevýšil minuloročnú úroveň a v ďalších dvoch rokoch klesol o 0,5 % HDP. Medzi kritériami tejto verzie je tiež podmienka, aby sa v roku 2001 pomer zadlženosti vlády a Fondu národného majetku k HDP nezvýšil a v rokoch 2002 – 2003 klesol. Makroekonomické úpravy majú postupovať podľa monitorovacieho programu SMP, ktorý by mal v blízkej budúcnosti odsúhlasiť MMF.

Ministerstvo financií očakáva, že za minulý rok bude fiškálny deficit predstavovať 3,6 % HDP, v štátnom rozpočte na tento rok sa uvádza výška predpokladaného deficitu v objeme 4 % HDP, pričom sa môže dostať až na úroveň 5 % HDP.

Nízka verzia scenára sa spája s prípadom zastavenia reforiem a zhoršenia makroekonomickej rovnováhy z iných ako významných externých príčin. Ako dodala Svetová banka, „vzhľadom na docielený pokrok v makroekonomickej stabilite a v reformách podnikovej a finančnej sféry je táto verzia, v ktorej by sa všetky ďalšie úvery zastavili, málo pravdepodobná“. Mimoúverový program nízkej verzie by sa obmedzil na tie vybrané oblasti, v ktorých by podpora v podobe poradenskej činnosti banky ešte mala význam.

Svetová banka upozorňuje tiež na riziká celého programu, pričom za hlavné riziko označuje politickú situáciu. „Súdržnosť vládnucej koalície by nemusela vydržať, ak by sa politická cena rozhodných reformných krokov nadmerne zvýšila. Politické riziká by mohli podnietiť vládu k oneskorenej implementácii reforiem,“ uvádza sa v CAS, avšak banka zároveň konštatuje, že nedávno nadobudnuté vyhliadky na vstup do EÚ zrejme nasmerujú politiky a činnosti k pokračovaniu v reformách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS