ČLÁNOK
Svetová banka pripomienkuje návrh zákona o bankách
21. marca 2001

Návrh zákona o bankách stiahol vládny kabinet zo svojho rokovania v stredu kvôli pripomienkam Svetovej banky (SB). „Majú v podstate spresňujúci charakter. Na budúci týždeň sa bude vláda zákonom po ich zapracovaní zaoberať opäť,“ informoval guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko.

Medzi pripomienkami SB je podľa guvernéra napríklad zavedenie povinnosti bankového dohľadu NBS konať represívne pri neúmernom poklese kapitálovej primeranosti príslušnej banky. Centrálna banka mohla doteraz zasiahnuť iba na základe vlastného rozhodnutia. Obdobnú kompetenciu by mala dostať tiež pri neschopnosti vyplácať vklady bankou.

Cieľom predkladaného návrhu zákona o bankách je jeho zosúladenie s príslušnými smernicami Európskej únie (EÚ). Okrem novej úpravy obozretného podnikania bánk sú v ňom zapracované tiež ustanovenia upravujúce dohľad na konsolidovanom základe. Ustanovuje aj rámec podnikania bánk z krajín EÚ na Slovensku.

Okrem tohto nového návrhu je v slovenskom parlamente v druhom čítaní aj novela zákona o NBS spolu s novelou terajšieho zákona o bankách. Ich hlavným prínosom by malo byť uskutočňovanie bankového dohľadu NBS na konsolidovanom základe. Ďalším vylepšením obsiahnutým v novele je podpora hypotekárneho obchodovania súvisiaca s rozšírením možnosti záložného práva o rozostavané nehnuteľnosti. Návrh sprísňuje aj požiadavky na členov štatutárneho orgánu, dozornej rady a vedúceho vnútornej kontroly a auditu banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS