ČLÁNOK
Svetová banka poskytne SR pôžičku možno už v tomto roku
4. februára 1999

Svetová banka (SB) by mohla Slovensku poskytnúť pôžičku ešte v tomto bankovom roku, ktorý potrvá do 30. júna, najneskôr však na budúci rok. Ako dnes v súvislosti s rokovaniami s predstaviteľmi SB počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose uviedol podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, o konkrétnych podmienkach pôžičky, resp. o jej výške, zatiaľ so zástupcami banky nerokoval.
„SB poskytuje pôžičky s výhodnou splatnosťou a úrokovou mierou, ktorá sa pohybuje len mierne nad sadzbami amerických štátnych dlhopisov,“ povedal I. Mikloš. Zdôraznil, že ďalšou výhodou pôžičiek od SB je ich účelová neviazanosť. Podpredseda vlády poznamenal, že príprava poskytnutia takejto pôžičky si vyžaduje dlhší čas, Slovensko však má v tomto smere určitú výhodu. Misia SB totiž koncom roka 1996 už pripravila analýzu stavu slovenského hospodárstva a podklady pre poskytnutie pôžičky F-sale, ktoré sa po určitej aktualizácii dajú použiť aj v súčasnosti.
Podľa I. Mikloša pomoc a to nielen finančnú, ale aj inštitucionálnu prisľúbila SR aj Európska banka pre obnovu a rozvoj, hlavne v oblasti podpory malého a stredného podnikania a municipálnych projektov. Svoje know-how pri prebudovávaní inštitucionálneho rámca dohľadu nad kapitálovým trhom SR prisľúbilo aj USA.
Podpredseda vlády pre ekonomiku rokoval počas ekonomického fóra v Davose aj s predstaviteľmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), s ktorými diskutovali o vstupe SR do tejto medzinárodnej organizácie. Podľa Mikloša sa o konkrétnom termíne vstupu nehovorilo, ale nevylúčil, že by k nemu mohlo dôjsť už v tomto roku. Za oveľa dôležitejšie považuje, aby bolo Slovensko na vstup dostatočne pripravené. Zdôraznil, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi kladie OECD pre kandidátov na vstup náročnejšie podmienky. Za pretrvávajúce nedostatky z hľadiska vstupu SR do OECD považuje Mikloš nedostatočnú liberalizáciu kapitálových tokov, nízku úroveň transparentnosti slovenskej ekonomiky a v porovnaní s členskými krajinami vyššiu ingerenciu štátu do ekonomických procesov. Slovensko čaká podľa neho pred vstupom do spomínanej organizácie aj redukcia počtu strategických podnikov a zrovnoprávnenie podmienok pre prístup zahraničných investorov na slovenský trh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS