ČLÁNOK
Svetová banka očakáva v Ázii rast ekonomiky o 5 – 7 %
1. júna 2000

Svetová banka oznámila, že ekonomika Ázie by mala dosiahnuť rast 5 – 7 % ročne, avšak krajiny musia vyriešiť problémy v oblasti bankového a podnikového sektora s cieľom zvýšiť svoju imunitu voči zmenám nálad investorov a voči prípadným recesiám v rôznych regiónoch sveta.
Vo svojej správe o oživovaní ekonomiky Ázie z hlbokej recesie spôsobenej krízou v oblasti platobných bilancií v rokoch 1997 a 1998 („East Asia: Recovery and Beyond“) Svetová banka (SB) uviedla, že reakcie vlád jednotlivých ázijských krajín na vysoké úrovne zadlženosti podnikov a na slabé bilancie bánk budú určujúcim faktorom pre tempo a stabilitu ekonomického rastu v regióne. Legislatíva ázijských krajín o bankách a podnikovej sfére prešla od čias krízy značnou zmenou, pričom taktiež štruktúra finančného sektora bola v mnohých krajinách zefektívnená. Za hlavné problémy označila SB vysokú zadlženosť a neistotu medzi ázijskými zamestnancami. SB apelovala na urýchlenie ekonomických reforiem, na podporu úspor, investícií a rastu produktivity. Dôležitý je tiež rozvoj a posilnenie verejných inštitúcií.
„Úspech nepríde automaticky, avšak rast HDP by mohol v krajinách ako Čína, Južná Kórea, Malajzia a Thajsko dosiahnuť úrovne medzi 5 a 7 %, kým v krajinách ako Indonézia a Filipíny 4 – 6 %,“ uviedla v správe SB. Za hlavné problémové oblasti označila nízku kapitalizáciu bánk, ktorá znižuje šance získania nových úverov a nadmernú zadlženosť podnikov. S cieľom podporiť oživenie ekonomík v nasledujúcej dekáde musia východoázijské krajiny nájsť nové zdroje pre rast produktivity, čo môžu dosiahnuť redukciou obchodných reštrikcií a podporou toku informácií a služieb. Potrebné sú tiež inovácie v rámci verejných financií s cieľom poskytnúť efektívnu sieť sociálnej istoty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS