ČLÁNOK
Svetová banka očakáva rýchly rast ekonomík krajín strednej a východnej Európe
15. marca 2002

Svetová banka očakáva v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) vrátane pobaltských štátov v nasledujúcich rokoch rapídny ekonomický rast, ktorý by mal do roku 2004 dosiahnuť mieru 4,7 %. Banka vo svojej ročnej správe o externých financiách rozvíjajúcich sa krajín Global Development Finance 2002 uviedla, že ekonomickému rastu štátov, ktoré sú poprednými kandidátmi na vstup do Európskej únie, poskytne výrazný impulz prehĺbenie reforiem, pokračujúci výrazný prílev priamych zahraničných investícií a stabilný externý dopyt. V roku 2000 dosiahli krajiny SVE mieru ekonomického rastu 5 %.

Vyhliadky krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) sú zväčša zahmlené, pričom Svetová banka poukazuje na riziká, zahŕňajúce neistotu na svetových trhoch ropy a politické faktory. Miera ekonomického rastu v SNŠ by sa mala do roku 2004 spomaliť na 3,3 % z vysokých úrovní v rokoch 2000-2001. Miera ekonomického rastu v regióne Európy a strednej Ázie by sa mala zotaviť z úrovne 2,2 % v roku 2001 na 3,2 % v roku 2002 a v rokoch 2003-2004 by sa mala posilniť na 4 %. Zrýchlenie rastu sa očakáva vďaka predpovedanému solídnemu hospodárskemu rastu v Turecku a posilneniu externého dopytu v celom regióne.

Rozvíjajúce sa krajiny, na ktoré v súčasnosti negatívne vplýva svetový ekonomický útlm, by mali v tomto roku pravdepodobne zaznamenať oživenie hospodárskeho rastu. Miery rastu v mnohých chudobných krajinách budú však stále príliš nízke na to, aby sa podarilo rýchlo zredukovať chudobu. Podľa správy Global Development Finance 2002 je spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky výnimočne výrazné a rozsiahle, pričom pokles mier rastu je rovnako rýchle v bohatých aj v rozvíjajúcich sa krajinách. Za obdobie uplynulých 40 rokov sa prudšie spomaľovanie rastu svetového hrubého domáceho produktu (HDP) v porovnaní so súčasným zaznamenalo iba v roku 1974, počas prvej ropnej krízy.

Osobitne tvrdo boli zasiahnuté ekonomiky krajín, ktoré závisia od vývozu komodít, pretože ceny mnohých z nich sú na alebo pri historických minimách. Štáty so závislosťou od cestovného ruchu zasiahol útlm v doprave po vlaňajších septembrových teroristických útokoch na USA. Mnohé rozvíjajúce sa krajiny majú menší prístup na kapitálové trhy kvôli celosvetovému poklesu v rámci poskytovania úverov, zvýšeniu neistoty medzi investormi a zníženiu ochoty investorov preberať riziko. Toky priamych zahraničných investícií, ktoré boli stabilnejšie ako toky na kapitálových trhoch, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zmenili iba minimálne, pričom vlaňajšia úroveň 168 mld. USD bola iba o 15 mld. USD nižšia ako rekordné úrovne z roku 1999.

Správa Svetovej banky ďalej uvádza, že hospodárske dôsledky teroristických útokov na USA oddialili očakávané oživenie svetovej ekonomiky približne o dva štvrťroky. Správa odhaduje mieru rastu svetového HDP v roku 2003 na úrovni 3,6 %, čo je síce zlepšenie v porovnaní s rokmi 2001 a 2002, predstavuje však pokles z výraznej úrovne 3,9 % z roku 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS