ČLÁNOK
Svetová banka očakáva rast chudoby po útokoch na USA
1. októbra 2001

Svetová banka (SB) prudko znížila svoju predpoveď ekonomického rastu v industrializovaných krajinách pre rok 2002 na 1,0 – 1,5 % z predchádzajúcej prognózy 2,2 % pod vplyvom teroristických útokov na USA z 11. septembra. Kvôli vplyvom útokov na globálnu ekonomiku sa ekonomický rast prudko spomalí aj v rozvíjajúcich sa krajinách, kvôli čomu sa zvýši počet ľudí žijúcich v chudobe. SB o tom informovala v správe Vplyv udalostí z 11. septembra na rozvíjajúce sa krajiny: predbežné odhady.

Podľa SB môže byť miera rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v krajinách Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2002 nižšia v porovnaní s predchádzajúcou prognózou o 0,75 % až 1,25 %. SB očakávala pred útokmi mieru ekonomického rastu v rozvinutých krajinách v tomto roku 1,1 %, avšak po útokoch ju zmenila na 0,9 %. Prognózu rastu v týchto krajinách pre rok 2002 zredukovala na 1,0 – 1,5 % z 2,2 %. Pre rozvíjajúce sa krajiny SB spočiatku predpovedala na tento rok mieru ekonomického rastu 2,9 %, avšak prognózu mierne zredukovala na 2,8 %. Predpoveď ekonomického rastu pre rozvíjajúce sa krajiny na rok 2002 znížila SB na 3,5 – 3,8 % z prognózy 4,3 %, zverejnenej pred útokmi.

Prognózy SB počítajú s relatívne rýchlym návratom k normálnemu fungovaniu podnikov a ekonomiky, so žiadnymi ďalšími negatívnymi politickými udalosťami a s relatívne normálnou reakciou podnikov a spotrebiteľov. SB poukazuje na vysokú neistotu, pričom uvádza, že ekonomické trendy a rýchlosť oživenia bude závisieť od nálad na trhu, od ďalších politických a vojenských rozhodnutí.

SB apelovala na rozvinuté krajiny, aby poskytli viac rozvojového kapitálu, pretože toky súkromného kapitálu sa znižujú. Od rozvíjajúcich sa krajín žiada SB koncentráciu na štrukturálne reformy, zamerané na podporu investícií. Banka predpovedá na tento rok tok priamych zahraničných investícií (PZI) mierne pod minuloročnou úrovňou 168 mld. USD. V roku 2002 sa očakáva ich ďalší pokles PZI na 150 – 160 mld. USD. SB predpovedá zvýšenie chudoby vo svete. Kvôli útokom na USA sa v roku 2002 ocitne na celej planéte ďalších 15 mil. ľudí v chudobe. Krajiny strednej a juhovýchodnej Európy môžu zaznamenať pokles dôvery domácich obyvateľov a podnikov kvôli ekonomickému útlmu v západnej Európe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS