ČLÁNOK
Svetová banka hovorí, že dôchodková reforma v SR aj v Európe je nevyhnutná
10. mája 2003

Ak by Slovensko nepodstúpilo štrukturálne reformy alebo nezvýšilo odvody do dôchodkového systému, podiel priemerného dôchodku na priemernej mzde by sa do roku 2040 znížil na 18 až 19 %. Ako sa dalej uvádza v správe Svetovej banky o dôchodkovej reforme v Európe, súcasný podiel priemerného dôchodku k priemernej mzde predstavuje na Slovensku 41 až 42 %.

Podla SB cielom dôchodkovej reformy v SR by malo byt zlepšenie väzieb medzi prispievatelmi a využívatelmi dôchodkového systému tak, aby sa dôchodky zvýšili na 50 % priemernej mzdy pri udržaní súcasnej výšky odvodov do dôchodkového systému. Doteraz prijaté opatrenia však podla SB nie sú dostatocné na splnenie tohto ciela. Súcasné odvody do dôchodkové systému jedného zamestnanca vo výške 28 % zo mzdy nestacia na pokrytie nákladov v dôchodkovom systéme.

Európske krajiny, ci už ide o západoeurópske ekonomiky, kandidujúce krajiny alebo východnú Európu, by mali podla správy SB co najrýchlejšie urobit dôchodkovú reformu, ktorá by umožnila rýchlo starnúcej populácii, najmä ženám, odíst do dôchodku bez výrazného poklesu životnej úrovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS