ČLÁNOK
Švédsko žiada reformu poľnohospodárskej politiky únie
25. júna 2001

Podľa Švédska by sa mala zreformovať spoločná poľnohospodárska politika (CAP) Európskej únie (EÚ), pretože v súčasnosti bráni rozvojovým krajinám v exporte ich produkcie do Európy, a tým prispieva k rozširovaniu chudoby. Obyvateľstvo chudobných národov totiž žije v prevažne vidieckych oblastiach a je na poľnohospodárstve závislé, uviedlo na dvojdňovej konferencii o globalizácii a chudobných krajinách švédske ministerstvo zahraničných vecí. Konferencia sa uskutočnila v súvislosti so švédskym predsedníctvom EÚ.

Podľa rezolúcie predstavuje EÚ pre chudobné krajiny najväčší trh, a tak rozhodnutia únie v oblastiach obchod, rybárstvo a poľnohospodárstvo majú „veľký vplyv na rozvojové krajiny“. Napríklad viac ako polovica afrického vývozu smeruje do Európy, no do Severnej Ameriky len 15 %. Ekonomicky rozvinuté krajiny by mali podľa rezolúcie otvoriť svoje trhy a umožniť rozvojovým krajinám zvýšiť svoje zisky zo zahraničného obchodu. Okrem odstránenia obchodných bariér je pre dosiahnutie tohto cieľa podľa Švédska potrebná aj reforma CAP.

Podľa prieskumu Svetovej banky by sa po odstránení bariér v rozvinutých krajinách mohol export rozvojových krajín zvýšiť až o 14 %. Podiel rozvojových krajín na svetovom obchode sa od roku 1970 do roku 1990 znížil z 35 % na menej ako tretinu aj v dôsledku vysokých dotácií v európskom poľnohospodárstve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS