ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 8.
7. mája 2001

Dňa 1. mája 1876 korunovali kráľovnú Viktóriu za cisárovnú Indie. To bol jeden z vrcholných okamihov prenikania Veľkej Británie na indický kontinent. Dnes sú už India, Pakistan a Bangladéš slobodné krajiny. A Indovia začínajú kolonizovať Ameriku a Európu. Že ako? No predsa prostredníctvom guruov. A vďaka tomu, že títo guruovia vedia po anglicky.

V Amerike si v tomto storočí vybalili kufre svätí muži s menami ako sú Šrí Aurobindo, Osho, Maharishi Mahesh Yogi, Šrí Chinmoy, či Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda. Na krátky misionársky výlet tam prišla v sedemdesiatych rokoch aj Šrí Matadži Nirmala Devi. U Amíkov sa však vtedy stretla s nepochopením. Tak im adresovala jednu svoju báseň a vrátila sa domov. Dnes navštívime stránku prívržencov tejto duchovnej učiteľky. Sami seba nazývajú sahadža jogínmi.

Dnešná téma: duchovnosť a náboženstvá.

Na navštívenej stránke nás bude viac zaujímať to, čo jej autori hovoria, než to, čo chcú čitateľovi povedať. Povedať chcú zhruba toto: Existuje množstvo proroctiev, predpovedajúcich budúcu duchovnú činnosť Šrí Matadží. Tieto proroctvá nájdete v posvätných písmach veľkých svetových náboženstiev (treba len vedieť hľadať). Dnes sa proroctvá vyplnili. Šrí Matadží prostredníctvom sahádža jogy umožňuje ľuďom dosiahnuť Sebarealizáciu.

Nás bude zaujímať iné. Predovšetkým slovná zásoba z prvej časti stránky. Tej, ktorá začína nadpisom “Prophecies”. Je v nej totiž množstvo slov, týkajúcich sa náboženstiev a duchovného hľadania. Ak raz náhodou cestou do Sidney budeme sedieť v lietadle vedľa pastora, alebo pasažiera, frcnutého ideami New Age, takáto slovná zásoba sa nám môže zísť.

Reč je tu jednak o veciach, ktoré sa po slovensky volajú veľmi podobne, ako po anglicky. Slová ako guru, joga, hadia sila kundalíni, samádhi alebo čakra oba jazyky prebrali zvonku. Ďalšie výrazy si okomentujeme o chvíľu. Najprv si však prezrime danú stránku: http://www.sahajayoga.org/PropheciesFulfillments

Prečítané? Poďme si text trochu rozpitvať.

Slovesá. Na stránke nájdeme tieto nepravidelné slovesá:

(na)rodiť (sa), niesť: bear, bore, borne/born

padať: fall, fell, fallen

ukázať: show, showed, shown/showed

šíriť (sa), roztiahnuť: spread, spread, spread

A teraz pekná šťavnatá vetička zo záveru stránky. Nachádzajú sa v nej nielen dve z týchto slovies, ale aj užitočné výrazy, opisujúce našu modernú histróriu: “In 1989, after the Iron Curtain fell, Sahaja Yoga spread like wildfire in Russia and the Eastern Block countries. ”

Ako sa to povie po slovensky, po anglicky?

Vymenujme si najprv všetky tie posvätné písma. Či už boli hindské, židovské, kresťanské alebo islamské. Hindu scriptures, jewish scriptures, christian scriptures, islamic scriptures, vo všetkých už po stáročiach ľudstvo čerpá inšpiráciu. Poďme teraz na výrazy, týkajúce sa kresťanstva: Svätá Biblia – The Holy Bible, Nový Zákon – The New Testament, Evanjelium podľa Jána – the Gospel according to John. The Holy Spirit je samozrejme Duch Svätý a monk je mních. Posledné dve slová  majú niečo spoločné s gréckym  slovom „monakhos“, t.j. mních. Podobne ako názvy miest Monaco a Mníchov.

Ešte k tým evanjeliám. Ďalšie tri sa nazývajú The Gospel according to Matthew/ Mark/ Luke. T. j. Evanjelium podľa – alebo Sväté evanjelium Ježiša Krista podľa – Matúša/ Marka/ Lukáša. Posledné štyri výrazy: Messiah – Mesiáš, astrologer – astrológ, penance – pokánie, bliss – blaženosť, dokonalé šťastie.

Úlohy pre usilovných.

1. Skúste si spomenúť, ako sa do angličtiny preložia tieto výrazy:

Železná opona , Duch Svätý, Nový Zákon.

2. Ako sa v angličtine píšu nasledujúce medzinárodné slová? Astrológ, čakra, joga.

Odpovede:

1. The iron curtain, The Holy Spirit, The New Testament.

2. Astrologer, chakra, yoga.

Na záver odcitujem jednu vetu z knihy “Metamoderná éra” od Šrí Matadží: “Angličtina je jedným z požehnaní, ktoré dali Angličania Indii, keď v nej vládli.” Ja dodávam – my si musíme toto požehnanie nadeliť sami. A preto: keep surfing , keep reading!

Seriál pripravuje Ivan Kupka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS