ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 31. Queen Victoria
26. apríla 2002

Doba kraľovania kráľovny Viktórie bola dlhá a plodná. Naschvál som si pozrel naše opakovacie frázy z predchádzajúceho dielu. Je ich tridsať a najmenej päť súvisí s Viktoriánskou érou! Jedna evokuje prvú poštovú známku Penny Black (1840). Bol na nej portrét kráľovnej. Ďalšia Viktóriine vodopády, pomenované Davidom Livingstonom. Predhistóriu televízie komentuje fráza: „1844 – Samuel Morse publicly demonstrates the telegraph for the first time“. Aj veža Big Ben bola postavená počas panovania Viktórie (v rokoch 1858-59). A prvému hrdinovi nášho seriálu, Charlesovi Chaplinovi, panovala Viktória celých dvanásť rokov (1889 – 1901).

Ozaj, ako pokračujete so zhotovovaním opakovacích lístkov z tridsiateho dielu? A je v čom vôbec pokračovať? Ja som si ich zatiaľ zhotovil sedemnásť. Vytlačené frázy a prázdne biele listky mám v priesvitnom obale na stole. Spolu so zeleným perom. Áno, aj ja mám enormne málo času! Ale občas počas pauzy medzi dvomi činnosťami sa mi nechce cvičiť, ani jesť, ani nič… Tak si napíšem nový lístok. Zelená ukľudňuje 🙂

Vráťme sa ku kráľovnej. Kraľovala celých 64 rokov. Od roku 1837, keď nastúpila na trón ako osemnásťročná, až do svojej smrti v roku 1901. Panovala najrozsiahlejšiemu impériu, aké kedy v ľudskej histórii existovalo. Pod jej korunu patrila Kanada, Nový Zéland, Austrália, územia v Indonézii, veľká časť Afriky, niekoľko súostroví na južnej pologuli. A obrovská India. Tá v sebe vtedy zahrňovala aj terajší Pakistan a Bangladéš. Anglická koloniálna ríša bola na vrchole v čase, keď Viktóriu korunovali za cisárovnú Indie ( 1876).

Ako sa Viktórii takýto úspech podaril? Na dlhovekosť mala možno gény. Napokon, počas jej vlády lekárska veda urobila značné pokroky. V Británii sa postupne zavádzala dezinfekcia, takisto používanie anestetík. „Vynašlo“ sa očkovanie. Očkovanie proti kiahňam sa stalo povinným.

Čo sa týka politických, ekonomických a koloniálnych úspechov Británie, za to mohla najmä priemyselná revolúcia. A účinný systém vlády. Kráľ bol uctievaný a rešpektovaný, ale od výkonu moci čoraz viac odstavovaný. O legislatívu, tvorbu zákonov sa starala Snemovňa lordov. Dolná snemovňa mala zasa výkonnú moc. Nižšie vrstvy si vybojovávali čoraz viacej práv, okrem iného hlasovacie právo. Takisto lepšie pracovné podmienky. A kráľovná mala lásku a rešpekt národa. Tak.

Popularita Viktórie u anglického ľudu kolísala. Keď sa ako mladé, osemnásťročné dievča dostala na trón, národ obdivoval, ako sa vymanila spod područia diktátorskej matky. Po smrti svojho manžela, ktorého mala veľmi rada a s ktorým mala deväť detí, zatrpkla a dlhé roky žila v izolácii. Keď sa však vrátila do verejného života, jej popularita neustále narastala, až do jej smrti.

Počas panovania Viktórie začali po krajine rachotiť parné lokomotívy. Továrne chrlili výrobky, rozvážané do celého sveta. Lacné poštovné a telegraf zrevolucionizovali komunikáciu medzi ľuďmi asi tak, ako ju dnes revolucionizuje internet a mobilné telefóny. Bola to doba národnej hrdosti. Doba Dickensových románov a Dickensových hrdinov, ktorí v románoch i v reálnom živote zakúšali tvrdú realitu sociálnej nerovnosti. Doba Chartistov takisto ako doba vzniku stredej vrstvy. Bola to práve táto vrstva – middle class – ktorej etika a vkus sa odrážali v kráľovninom životnom postoji. Bol to predovšetkým životný štýl tejto vrstvy, ktorý vtisol charakter viktoriánskej ére.

Skôr, ako sa s Viktóriu úplne rozlúčime, urobme ešte dve odbočky do sveta jazykov:

Ako mladé dievča dostala Viktória najlepšie vzdelanie práve v oblasti jazykov. Po anglicky, francúzsky a nemecky hovorila plynne. Napokon, jej matka i manžel boli Nemci. Okrem toho lámala ešte ďalšie dva jazyky. Ako hovorí jej životopisec, „She acquired a working knowledge of Italian and some smattering of Latin.“

Viktóriine osudy súvisia nepriamo aj s osudmi Heinricha Schliemanna, obchodníka, neskôr objaviteľa Tróje. Takisto polyglota, ovládajúceho dvadsať jazykov. Vďaka znalosti jazykov sa stal úspešným obchodníkom. Vďaka tomu, že Británia, Francúzsko a Turecko bojovali proti Rusku v Krymskej vojne (1854-1856), úžasne zbohatol. Bol totiž počas vojny ruským občanom, kupcom a hlavne vojnovým dodávateľom. Neskôr svoje peniaze využil aj na učenie sa nových jazykov. Posledný z nich bola turečtina, jazyk bývalých ruských nepriateľov. Práve na tureckom území vykopal Tróju.

Dnešné odporúčané adresy:
http://victorianstation.com/queen.html
http://www.britannia.com/history/monarchs/mon58.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRvictoria.htm
http://www.pro.gov.uk/virtualmuseum/millennium/jubilee/victoria/default.htm

Key words and phrases: Queen Victoria, victorian Britain, Alexandrina Victoria

(Na vyhľadávanie odporúčam napríklad Google : http://www.google.com )

Slovesá, slová, slovné spojenia:
začať: begin, began, begun
prísť, (nastúpiť) : come, came, come

Queen Victoria came to the throne in 1837. Kráľovná Viktória nastúpila na trón roku 1837.

Viktóriiným otcom bol Edward, vojvoda z Kentu – Edward, Duke of Kent. V pase mala ako povolanie uvedené „konštitučný monarcha“ – constitutional monarch. Samozrejme, to až po korunovácii – coronation. Počas svojej vlády – reign, sa stala aj Cisárovnou Indie – Empress of India. Keby bola mužom, bola by cisárom – Emperor.

Anglický trón – throne, bol počas jej vlády zaangažovaný okrem iného v Krymskej vojne – Crimean war proti Rusku – Russia. A tiež v Búrskej vojne proti holandským osadníkom v Južnej Afrike – Dutch settlers in South Africa, known as the Boers. „Boers“ sa vyslovuje „bu;z „, kde bodkočiarka označuje nemé „e“.

Úlohy a opakovanie pre usilovných

1. Spätný preklad: Preložte do slovenčiny nasledujúcu vetu: „Bicycles and steam trains improved transport and telegraphy improved communications.“ Zapíšte si preklad na kúsok papiera.
2. Doplňte vhodne písmená : „.he.uled..til.901.
3. Opakovanie: Patrilo do Viktóriinej koloniálnej ríše aj terajšie územie USA?
4. Ako sa povie po anglicky „cisár“, „trón“, „vojvoda“ a „Búr“ ?
5. Preložte svoju slovenskú vetu späť do angličtiny. Zapíšte si ju a porovnajte s pôvodnou.

Odpovede:

1. Voľným a hlavne naozaj slovenským prekladom by bola veta:“Vďaka bicyklu a parnej lokomotíve sa zlepšila doprava, vďaka telegrafu komunikácia.“ Keďže sa ale chystáme na spätný preklad, môžeme slovenčinu trochu znásilniť: „Bicykle a parné vlaky zlepšily dopravu a telegrafia zlepšila komunikáciu.“ Odtiaľto sa ľahšie dopracujeme naspäť ku pôvodnej anglickej vete.
2. She ruled until 1901.
3. Nie. Štvrtého júla 1776 trinásť amerických kolónií vyhlásilo, že sa oddeľujú od Británie. Trinásť odbojníckych kolónií získalo oficiálne nezávislosť v roku 1783. V rokoch 1861-65 už Spojené Štáty zmietala vojna Severu proti Juhu.
4. Emperor, throne, Duke, Boer.
5. Pôvodná veta: „Bicycles and steam trains improved transport and telegraphy improved communications.“ Ak to nebolo celkom bez chyby, dajte si krátku prestávku – pozrite si niečo anglického na sieti a skúste znova.

Záverečné odkazy:
http://www.pbs.org/empires/victoria/text/majestyindex.html
http://www.btinternet.com/~sbishop100/
atentáty na kráľovnú: http://mypage.uniserve.ca/~canyon/attempts.html
elektronická kniha o Viktórii: ftp://ftp.ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/etext98/qvctr10.txt
Viktóriine zápisky: http://victorianstation.com/queenquotes.htm

P. S. Možno ste si všimli, že tento diel má v porovnaní s predchádzajúcimi mierne vynovenú štruktúru. Jej cieľom je, aby sme mohli pristupovať k jazyku aktívnejšie. A precvičovať aj nové činnosti. Napríklad písanie. Vďaka kľúčovým slovám a výrazom nájdete na sieti danú tému, aj keby sa všetky uvádzané odkazy stali neaktuálnymi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS