ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 28. Britská a americká vlajka
15. marca 2002

Dejiny sa často menia podľa nasledovnej schémy: Určitá záujmová skupina sa zhromaždí okolo vodcu. Ten ľudí vedie do boja. Za volania bojových hesiel a mávania zástav dosiahnu svoje. A potom tie zástavy rozvešajú po celom dobytom území.

Ale ako vlastne vzniká konkrétny symbol, zvaný zástava? Pozrime sa na vývin a symboliku britskej a americkej zástavy.

Už v kamennej dobe ľudia nosili do boja totemy svojho kmeňa. Totemy trónili na vrcholoch všakovakých palíc, žrdí, oštepov. V tradícii pokračovali Egypťania, Gréci, Rimania.Tieto symboly moci a jednoty boli pradeduškami neskorších rodových znakov, erbov a zástav.

Znalci heraldiky nám pezradia, že súčasná britská zástava je vlastne zložená z troch zástav. Troch rozličných symbolov. Prvým je červený kríž na bielom poli. Ide o takzvaný Svätojurský kríž. Svätý Juraj (Saint George) bol kresťanský vojak, ktorý sa radšej vzdal života, než by odvolal svoju vieru. Popravili ho v treťom storočí tohto letopočtu Rimania. V Palestíne. Neskôr sa k jeho odkazu hlásili anglickí rytieri počas križiackych výprav. Napokon sa jeho emblém stal anglickou vlajkou.

Škóti mali tiež svojho patróna. Bol ním svätý Ondrej (Saint Andrew), jeden z dvanástich apoštolov. Tento rybár bol ukrižovaný Rimanmi na kríži tvaru X. V roku 386 vraj časť jeho ostatkov preniesol istý mních z Konstantinopolu do Škótska. Tam, kde dnes leží katedrála a mesto s menom St Andrew. Škótskou zástavou sa stal svätoondrejský kríž. Je to biely diagonálny kríž, figurujúci na modrom pozadí. Keď sa Škót James Stuart stal roku 1603 následníkom anglického trónu, Anglicko a Škótsko sa zjednotili. Od tých čias sa začala používať zástava, na ktorej boli obidva kríže.

Íri mali tiež svoj emblém. Kríž svätého Patrika. Je to červený diagonálny kríž na bielom pozadí. Patrika môžeme nazvať írskym Cyrilom a Metodom. V piatom storočí nášho letopočtu priniesol do Írska kresťanstvo. Kresťanská kultúra tu v tomto období tak rozkvitla, že Írsko sa na čas stalo kultúrnym centrom Európy.

V šestnástom storočí anglický kráľ Henrich VIII. obsadil Írsko. Usídlil v ňom anglikánov – anglických protestantov. Napätie medzi anglikánmi a írskymi katolíkmi trvá dodnes. Radikálnym krídlom katolíckych Írov je IRA, Írska republikánska armáda. Írsko sa stalo oficiálne časťou Veľkej Británie v roku 1801. Odvtedy, teda už dvesto rokov, má britská zástava svoju definitívnu podobu. Sú na nej zobrazené a prepletené všetky vyššie spomenuté kríže.

Americká vlajka vznikala postupne. Najprv sa história akoby nevedela rohodnúť, či sa bude jej vzhľad inšpirovať vlajkou španielskou, francúzskou, či anglickou. V anglických kolóniách na východnom pobreží Ameriky v osemnástom storočí často viala zástava zvaná British Ensign. Bola to vlajka, určená pôvodne pre námornictvo. Mala červený podklad a v ľavom hornom rohu bolo vidno na modrom pozadí svätojurský a svätoondrejský kríž. Táté vlajka bola populárna aj preto, lebo sa dala ľahko zohnať. Z erárneho sa ľahko požičiava…

Vzťahy medzi Britániou a americkými kolóniami postupne chladli. Americkým osadníkom sa nepáčilo, že keď ide o platenie daní a poplatkov, materská krajina s nimi počíta ako so svojimi poddanými, keď ale ide o voľbu zástupcov do Britského parlamentu, zrazu nemajú žiadne hlasovacie právo. Jednými z amerických odbojníkov boli aj „Sons of Liberty“. Zástupcovia deviatich odbojných kolónií. Posielali kadejaké petície panovníkovi aj parlamentu a vôbec, všemožne im otravovali život. Na protest proti poplatkom za dovoz čaju zorganizovali 6. decembra 1773 takzvanú Boston tea party. Tento „čajový večierok“ pozostával z toho, že z troch obchodných lodí britských lodí, naložených čajom, bostončania vyrámovali všetok náklad a znehodnotili ho. „Synov slobody“ reprezentovala zástava, ktorá mala deväť pruhov. Striedavo červených a bielych.

Štvrtého júla 1776 trinásť amerických kolónií vyhlásilo, že sa oddeľujú od Británie. Dnešná americká vlajka má trinásť pruhov. Striedavo červených a bielych. V ľavom hornom rohu, v modrom poli, sa nachádza päťdesiat bielych hviezdičiek. Pôvodne ich bolo trinásť. Každá hviezda symbolizuje jeden štát.

Hviezda číslo jedna je prisúdená štátu Delaware. Štát Delaware sa hrdí prívlastkom „prvý štát“, pretože stihol ako prvý ratifikovať americkú ústavu (7. 12. 1787). Posledná, päťdesiata hviezda symbolizuje štát Hawaii. Ten sa tal päťdesiatym štátom USA v roku 1959.

Dnes si pozrite jednu z nasledujúcich „vlajkových“ stránok:

1. http://www.scoutingresources.org.uk/councult_flags.html
2. http://www.flags.net
3. http://www-hoover.stanford.edu/publications/digest/004/hill.html
4. http://atlasgeo.span.ch/flags/Eindex.htm

Ako sa to povie

Heraldry heraldika, je náuka o tvorení znakov, erbov atď. Vexillology je náuka o vlajkách a zástavách. Zástava, flag, dokáže kadejako povievať a poletovať-fly . Spojenie fly a flag znamená vyvesiť, vztýčiť vlajku, poprípade plaviť sa pod vztýčenou vlajkou. (V oficiálnej-spisovnej slovenčine je vlajka zástava, ktorú možno vztyčovať a spúšťať.) Ensign je vlajka, používaná v námorníctve.

Na čom všetkom bývali totemy, zástavy a vlajky upevnené: Pole je žrď, stožiar, pike kopija, shaft oštep, kopija, mast stožiar, jackstaff vlajková žrď na lodi.

Union Flag alebo Union Jack je britská vlajka. Stars and Stripes (doslova „hviezdy a pruhy“) je meno pre vlajku Spojených Štátov.

Ďalšie slová súvisiace s vlajkami: Cross je kríž. Ukrižovaný, t. j. crucified mohol byť človek aj na kríži zvanom saltire – ide o uhlopriečny kríž. Slovo saltire označuje niekedy špeciálne ondrejský kríž. Naval vessel je námorná loď, fort je pevnosť, foe nepriateľ.

Slovesá

biť, poraziť, zvíťaziť beat, beat, beaten
bojovať, vybojovať fight, fought, fought
letieť, poletovať, povievať, vztýčiť-vyvesiť (vlajku) fly, flew, flown
utiecť, uniknúť fly, fled, fled

Príklady použitia:

The flying of a flag half-mast is an international sign of mourning. Vyvesenie zástavy na pol žrde je znak smútku používaný medzinárodne.
The beaten foe had to haul down his flag. Porazený nepriateľ musel stiahnuť, spustiť svoju vlajku.

Úlohy a opakovanie pre usilovných

1. V dieli o Soche slobody sme si spomínali mená prvých trinástich štátov, ktoré stáli pri zrode USA. Skúste si spomenúť alebo uhádnuť, ako sa aspoň niektoré z nich volajú.
Ako sa povie po anglicky apoštol? Doplňte chýbajúce slovo vo vete: „St. Andrew was one of the 12 … .“
3. Akým slovným spojením sa označuje britská vlajka? A vlajka USA?
4. Preložte do angličtiny. a) kanadská vlajka, b) kráľovská vlajka

Odpovede:

1. Boli to štáty New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island , Connecticut, New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia.
2. St. Andrew was one of the 12 apostles.
3. Britská: Union Flag alebo Union Jack. Americká: Stars and Stripes.
4. a) Canadian Flag b) Royal Flag.

Záverečné odkazy

História americkej zástavy http://www.geocities.com/Heartland/2328/flag.htm
Kvíz o zástavách http://www.greatauk.com/wqflags.html
Chcete si kúpiť historickú zástavu? http://www.martinsflag.com/historic/early.html
Rôzne zástavy http://www.gulftel.com/dar/flags.htm
http://darachweb.com/flags/


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS