ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 26. Odkaz Terryho Foxa
11. februára 2002

Život nie je vždy ľahký ako períčko. To sme si už zažili všetci. Chvíle a udalosti sa striedajú. Pekné a škaredé. Príjemné a nepríjemné. Triumfálne a zahanbujúce.Niektorých, z čista-jasna a nečakane, postihne aj ťažká kríza.

Vo chvíľach, keď si už nevieme rady, keď sa nám zdá, že ťarchu problémov nezvládneme, hľadáme oporu. Niekedy ju nájdeme v jednoduchom príbehu. Príbehu človeka, ktorý si toho vytrpel viac ako my. Ktorý svoj údel obdivuhodne zvládol. Jedným z takýchto ľudí bol Terry Fox. Dvadsaťročný mladík z Kanady. Jeho krajanka z Toronta o ňom povedala toto: „He makes you believe in the human race again.“

Ak ste už niekedy meno Terry Fox počuli, asi to bolo v súvislosti s akciou „Beh Terryho Foxa“. A možno si aj hmlisto spomínate, že akcia súvisela s bojom proti rakovine. Povedzme si o Terrym viac.

Terry sa narodil v kanadskom štáte Manitoba, v roku 1958. Bol to obyčajný chlapec. Od ostatných sa vraj líšil len jednou vlastnosťou. Sám ju neskôr pomenoval slovom „determination“. Po slovensky je to rozhodnosť. A zároveň odhodlanie. Keď chodil na strednú školu, vybrali ho do basketbalového tímu. Na konci prvej sezóny bol vyhodnotený ako devätnásty hráč z devätnástich. (Po slovensky je to posledný. Ale to kanadské hodnotenie má niečo do seba, však?). No Terry sa postupne vypracoval až na atléta roku.

Devätnásť rokov je krásny vek. Pokiaľ vás zrovna nebolí koleno. Dokonca tak, že od bolesti nemôžete chodiť. Devätnásťročný Terry sa dozvedel, že má kostnú rakovinu. Krátko na to mu amputovali nohu pätnásť centimetrov nad kolenom. Lekári mu dopredu povedali, že má šancu na prežitie asi tak šesťdesiat percent.

Nasledovalo dlhých šestnásť mesiacov pooperačnej liečby. V nemocnici videl Terry toľko ľudského utrpenia, ako nikdy predtým. Videl mladých ľudí, ako im lekári oznamujú, že ich šanca na prežitie je menšia ako dvadsať percent. Počul ľudí kričať od zúfalstva a od bolesti. Získal silný pocit, že s touto hroznou chorobou, ničiacou mladé, prednedávnom silné telá jeho kamarátov, by sa ľudia mali poriadne chytiť za pasy. Cítil potrebu sám niečo veľkého vykonať, inšpirovať druhých. Jednonohý Don Quijote v boji proti rakovine?

Terry bol rojko, ale praktický a odhodlaný rojko. Najprv sa naučil chodiť. Postupne aj behať. Už pred operáciou sa dopočul o jednonohom športovcovi, ktorý bežal maratón. On pobeží Beh nádeje. Svoj „Maraton of Hope.“ Pobeží cez celú Kanadu. Osloví ľudí. Vyzbiera milión dolárov na vedecký výskum. Na výskum, ktorý umožní lepšie liečiť rakovinu.

Veci väčšinou dopadnú trocha inak, než si ich predstavujeme. Terry sa dožil dňa, keď vďaka jeho Maratónu Kanaďania vyzbierali 24 miliónov dolárov. Na každého obyvateľa Kanady jeden dolár. Predtým samozrejme začal svoj beh naprieč Kanadou. Bežal spolu 143 dní a denne prebehol takmer štyridsať kilometrov. Na jednej zdravej a jednej umelej nohe. Na slnku aj v daždi. V bezvetrí aj vo fujavici. Keď sa cítil dobre, aj keď mal bolesti. Celý národ sledoval odyseu tohto odhodlaného, cieľavedomého chlapca.

Veci občas nedopadnú tak, ako by sme si želali. Terry mal za sebou už vyše päťtisíc kilometrov, keď ho jedného dňa prekvapila nová, neočakávaná bolesť. Bolesť v hrudi.Bola tak silná, že Terry musel do nemocnice. Lekári našli v jeho pľúcach druhotné ložisko rakoviny. Terrymu ostávalo už len pár mesiacov do konca života. Túto ďalšiu ranu osudu neskôr okomentoval slovami: „Nie, to nie je nefér. Rakovina je skrátka taká. Nie som výnimka. Podobný osud postihol mnohých. Možno práve toto zmotivuje ľudí ešte viac, aby sa tej chorobe postavili.“

Pred pár týždňami moje dcéra doniesla zo školy nálepku a malý plagátik. „Vieš oci, no… my sme v škole bežali. Bežali sme aj do lesa. To je taký beh, vieš, no ako sa to volá…“. Z nálepky som sa dozvedel, že išlo práve o beh TerryhoFoxa. Plagátik upozorňoval na to, že fajčenie sa nebezpečne rozmáha aj medzi ženami. Škodia tým svojmu zdraviu, zdraviu svojich detí, zdraviu svojich spoluobčanov. Pravda je taká: aj keby sme na výskum proti rakovine vyzbierali miliardy, vedci môžu vynájsť len polovičku zázračne jpilulky. Tá druhá polovička je v naši chrukách. V tom, ako žijeme. V tom, pre čo sa dennodenne rozhodujeme.

Dnes navštívime jednu z nasledujúcich stránok:
http://www.suite101.com/article.cfm/5086/34131
http://www.terryfoxrun.org/terry/terry_fox_facts.htm
http://www.cbc.ca/news/indepth/facts/fox_terry.html

Ako sa to povie

Najprv spomenieme časti tela, ktoré sa spomínajú v súvislosti s niektorými športami, ale aj v lekárskom kontexte. Koleno je knee, noha leg, pľúca lungs, hruď chest. Slovo cartilage označuje chrupku. Teraz pár nepríjemných slov, týkajúcich sa chorôb. Cancer je rakovina,malignant tumorje zhubný nádor. Liečenie a ošetrovanie vo všeobecnosti je treatment. Liečenie zahrňuje chemoterapiu, chemotherapy.Osoba, ktorá sa podrobila amputácii je amputee.Na taký kýpeť- stump, možno našťastie nasadiť protézu, doslova umelú nohu artificial leg.

V roku 1990 bol Terry vymenovaný za jedného z atlétov desaťročia „Athleteof the decade„. V Guinessovej knihe rekordov je zapísaný ako najlepší vo vyberaní peňazí na dobročinnosť – „topfound-raiser“. Dary, sumy, ktoré sa takto získajú, sa nazývajú donations.

Slovesá
Slovesá môžu mať iný význam, ak sa použijú s určitou predložkou. Dva príklady:

Terryho postihli bolesti kolena. Pripisoval to natiahnutej chrupke. „He put it off to the pain that all athletes feel at one time or another- a pulled cartilage.“ Put off sa okrem iného prekladá ako „odložiť, odsunúť, uchlácholiť(sa)“.Tvary základného slovesa put (dať, položiť): put, put, put.

O týždeň neskôr Terry zistil, čo je vo veci. „A weeklater, Terry found out. “ Find outmôže znamenať:pristihnúť, zistiť, objaviť, odhaliť. Tvary slovesa find (nájsť):find, found, found.

Záverečné úlohy pre usilovných
1. Opakovanie z minula: Ako sa volajú dve najvyššie americké baseballové súťaže, zastrešené v Major Leagues?
2. Napíšte správne po anglicky slová „maratón“ a „atlét“.
3. Doplňte vhodne slová“at, his, into, on“ do nasledujúcej vety:.
… April 12, 1980 Terry dipped … artificial leg … the Atlantic Ocean … St. John’s Newfoundland. (Slovo „dip“ znamená „namočiť“.)
4. Koľko kilometrov má jedna míľa? Koľko centimetrov má jeden palec (inch)?

Odpovede:
1. National League a American League.
2. Marathon. Athlete.
3. On April 12, 1980 Terry dipped his artificial leg into the AtlanticOcean at St. John’s Newfoundland.
4. Jedna míľa má 1609 metrov. Jeden palec je 2,54 cm.

Záverečné odkazy:
Terryho životopis
http://www.tv.cbc.ca/lifeandtimes/bio1998/fox.htm

úryvok z Terryho listu
http://www.terryfoxrun.org/foundation/terrysletter.htm

Terryho detstvo
http://www.terryfoxrun.org/terry/earlyyears.htm
http://5ive.com/article.cfm/canadian_tourism/34131
http://www.nswcc.org.au/volunteer/specevnt/terryfox2001/terryfox.htm

Veľa zdravia a veľa zdravých rozhodnutí!

Ivan Kupka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS