ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 20
16. októbra 2001

Penny black

Penny Black, malá čierna známka, je jedným z míľnikov na ceste ku civilizovanému svetu. Dnes je pre nás najväčšou samozrejmosťou, že z ľubovoľnej civilizovanej krajiny sveta môžeme do inej civilizovanej krajiny poslať list. Stačí zájsť na poštu, alebo si kúpiť známky a nájsť poštovú schránku. A predsa. Pred púhymi stošesťdesiatimi rokmi mohli ľudia o takejto službe iba snívať. Dnes ju považujeme za samozrejmosť. Dokonca ani najzarytejším odporcom globalizácie nepríde na um zaútočiť na poštový úrad. Na ten poštový úrad, ktorý existenciu moderného globálneho sveta, sveta ako jednotného celku, dennodenne zabezpečuje a obnovuje.

Príbeh Čiernej penny je príbehom reformy, ktorá zmenila svet. Za každou reformou stojí aspoň jeden reformátor. V našom prípade sa reformátor volal Rowland Hill. Narodil sa v roku 1795 v malom západoanglickom mestečku. Rowland bol šikovný a angažovaný mladík. Neskôr skúsený muž, ktorý mal styky, invenciu, nadšenie a vytrvalosť. Vyznal sa v pedagogike, astronómii, mechanike, v zahraničnej politike a v tlačiarstve. Svoje politické presvedčenie a ideály staval na myšlienke utilitariánskeho reformátora Benthama: "The purpose of government is to provide the greatest happiness of the greater number of people." Vyrastal v rodine učiteľa. Za jeho zásluhy ho kráľovná Viktória povýšila do šľachtického stavu.
Ako vieme, reformy prichádzajú väčšinou na rad vtedy, keď je už veľmi zle. Situácia s listami, lístkami, balíkmi a všakovakými zásielkami bola v Anglicku okolo roku 1830 nasledujúca: platilo sa v závislosti od vzdialenosti a od váhy, objemnosti zásielky. Cena každej jednotlivej zásielky sa musela pracne vypočítavať. Pre nás je dnes kuriózne, že za zásielku platil skoro vždy prijímateľ.

Poštovné bolo neúmerne vysoké. Na druhej strane rozvíjajúca sa priemyselná revolúcia spôsobila veľký, dovtedy nevídaný pohyb más. Trhala rodiny a priateľské vzťahy. Deti odchádzali od rodičov do miest. Emigranti kolonizovali zámorie. To všetko nastoľovalo potrebu rýchlejšej , spoľahlivejšej a lacnejšej komunikácie.

Pred reformou si ľudia pomáhali ako vedeli. Niektorí si dohovorili pre korešpondenciu tajné kódy. Adresát sa už z obsahu "adresy" na obálke dozvedel to, čo vedieť potreboval. Potom zdvorilo odmietol list prevziať. A teda aj zaplatiť. Ďalšie veľké peniaze strácala pošta na systéme zvanom "Free Franks". Bol zavedený už v sedemnástom storočí. Umožňoval členom parlamentu a vysokým štátnym úradníkom posielať poštu zadarmo. Stačilo im na list napísať slovo "Free", alebo "Frank", pridať svoje meno a identifikačnú pečať. Ľudia, a hlavne podnikatelia, udržiavajúci rozsiahlu korešpondenciu, prišli veľmi skoro na to, ako je dobré mať za kamaráta poslanca…
Hillova reforma zmietla všetky tieto privilégiá a podfuky do koša. Lord, štátny úradník, emigrant, farmár či robotník, všetci platili za list jednotnú cenu. Od prvého mája 1840 bola v predaji známka v cene jednej penny, ktorá sa dala nalepiť na list. Od šiesteho mája stačilo túto známku olízať, nalepiť na list a zásielku odoslať. Cena poštovného sa znížila zhruba päťnásobne.
"Známkový " systém sa pred rokom 1840 použil už aj v iných krajinách. Šlo však o izolované prípady. Nikdy nemali celoštátnu pôsobnosť a nakoniec vždy zanikli. Z tohto dôvodu je možné Penny Black, čiernu známku v hodnote jednej penny, považovať za prvú známku na svete.
Ako známka vyzerala? Bol na nej (a ešte dodnes je) portrét kráľovnej Viktórie, prevzatý z medaily, navrhnutej Williamom Wyonom. Portrét potom vyryl rytec menom Heath. Známka obsahovala aj ochranné prvky proti falšovaniu. Jednak to bol zložitý reliéf pozadia portrétu, jednak písmená v dolných rohoch.

Zvláštne je, že hárky so známkou neboli perforované. Poštoví zamestnanci museli známky oddeľovať nožnicami, alebo za pomoci pravítka. Pán Hill odmietol myšlienku perforácie s odôvodnením, že nakoľko nebola zahrnutá v návrhu jeho reformy, zrejme nebude užitočná. Prvé vrúbkované známky sa objavili až v roku 1854.
Známka Penny Black, ako aj jej súčasník, tmavomodrá dvojpencovka, sa tlačili v hárkoch po 240 kusov. Prečo tento zvláštny formát? Libra mala v tých dobách dvadsať šilingov a šiling mal dvanásť pencí. Z písmen v dolných rohoch známky sa dá vyčítať, v ktorom riadku a v ktorom stĺpci hárku sa nachádzala.
Penny Black sa teší neuveriteľnej zberateľskej obľube. Napriek tomu, že z nej bolo vytlačených zhruba sedemdesiat miliónov exemplárov, nepoužitý, zachovalý exemplár tejto známky stojí okolo 800 dolárov. Použité, alebo menej kvalitné exempláre sa dajú získať aj za sto dolárov. Na vytlačenie takéhoto množstva exemplárov sa použilo postupne jedenásť rôznych štočkov.

O poštovej reforme a o prvej známke sveta sa dozvieme viac na tejto adrese:
http://stamps.about.com/library/weekly/aa050699.htm
Náhradné adresy:
http://www.stamps.org/kids/January/stamps_history.htm
http://www.bathpostalmuseum.org/Museum/5Penny_Post/5penny_post.html

Ako sa to povie
Penny Black je prvá nalepiteľná poštová známka: the first adhesive postage stamp. Do výroby známky zasahuje po vyhotovení kresby rytec –engraver. Známky sa tlačia a predávajú v hárkoch – sheets. V tlačiarni sa stretneme s valcami – rolls, a štočkami, tlačovýni doskami – plates. Najbežnejší výraz slova plate je tanier, tácňa. Príbuzné slovo, francúzske prídavné meno "plat" evokuje ploskosť, rovinnosť.
Postage fee je poštový poplatok. Plateniu ste sa mohli vyhnúť, ak ste mali príslušnú pečať – seal. Niektorí sporivci zasa stavili na falšovanie – forgery. Slovo forgery značí aj "falzifikát".
A ešte k slovám philately a philatelist. Svojou stavbou a filozofiou sú príbuzné takým slovám, ako sú philanthrope či paedophile. Všetky sú odvodené z gréčtiny. Slovo "philos" značí lásku. "Ateleia" evokuje "niečo, čo bolo oslobodené od dane" – v tomto prípade frankovanie.

Nepravidelné slovesá
niesť, dávať, plodiť, rodiť: bear, bore, born
stať sa: become, became, become
kŕmiť, dávať, vkladať: feed, fed, fed
platiť, zaplatiť: pay, paid, paid
Ukážky použitia: 1. Rowland Hill was born in 1795 in Kiddeminster.
2. … whereby paper is fed to the printing plates from rolls.

Záverečné úlohy pre usilovných
1. Na známkach zvykne bývať nápis, označujúci krajinu ich pôvodu. Ako sa krajina pôvodu označuje na britských známkach? Možnosti: a) slovami "Great Britain" b) slovami " United Kingdom" c) nijako.
2. V našom seriáli sme už čítali o viacerých pánoch, ktorí sa stali šľachticmi. Skúste preložiť do angličtiny: Rowland Hill bol povýšený do šľachtického stavu roku 1860.
3. Akú časť libry predstavuje dnes penca, teda "penny"?
4. Podľa Hillovho systému platil odosielateľ. Predtým to býval zvyčajne adresát. Doplňte do nasledujúcej vety jedno z týchto spojení: "was usually", "has usually been", "had usually been" :
Under Hills system the sender paid: in the past it ……………… the recipient.
Odpovede:
1. Nijako. Britské známky sú jediné na svete, na ktorých sa nevyznačuje krajina pôvodu.
2. Rowland Hill was knighted in 1860.
3. Penca je dnes jednou stotinou libry.
4. Under Hills system the sender paid: in the past it had usually been the recipient.
Je použitá väzba s "had", pretože v hlavnej vete je minulý čas (paid) a nasledujúca časť vety označuje niečo, čo sa odohralo ešte dávnejše (predminulý čas).

Dnešné záverečné odkazy:
Množstvo obrázkov:
http://wright.powersurfr.com/Engraved/Penny_Black.htm

Pre ozajstných filatelistov, nielen o Penny Black :
http://members.tripod.com/~pennyreds/
Before the Penny Black: http://homepages.ihug.co.nz/~awoodley/Letter.html
Sincerely,
Ivan Kupka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS