ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 16.
29. augusta 2001

Existuje krása, ktorú možno obdivovať iba zdiaľky. Keď sa k nej priblížime, bledne, chradne, šedivie, ukazuje uhry na nose. Ak sa k megalitickej stavbe Stonehenge priblížime na dosah ruky, nevidíme oveľa viac, ako hŕbu kameňov. Môžeme ju však vnímať z perspektívy piatich tisícročí. Zahľadieť sa na ňu z primeranej a úctivej vzdialenosti. Vtedy sa premení na čarokrásny, tajuplný chrám. Tento pohľad oblaží našu dušu a presvedčí nás, že človek si dobre vybral, keď sa usídlil medzi nebom a zemou, slnkom a mesiacom, minulosťou a budúcnosťou.

Akí ľudia stavali Stonehenge? Tí prví, ktorí vyznačili toto miesto za pomoci priekopy a násypu, mali k dispozícii krompáče z jeleních parohov a dreva. Ich najmodernejšie nástroje boli z kameňa. To bolo pred päťtisíc rokmi. V Neolite. O nejaké to tisicročie neskôr sa práce ujali ľudia, ktorí už poznali hrnčiarstvo a používali kovové nástroje.

Na čo vlastne slúžilo Stonehenge? To nikto presne nevie. Miesto je vraj zvlášť výhodne situované pre astronomické pozorovania. V jeho okolí sa nachádzajú hrobky a mohyly. Zrejme sa tu vykonávali aj náboženské a iné obrady. Časy sa menili, Stonehenge s nimi. Jeho „účel“ zrejme tiež .

Prvotný zámer však musel byť grandiózny. Ako sa píše na stránke, ktorú navštívime: „Only something very important to the ancients would have been worth the effort and investment that it took to construct Stonehenge.“ Ja skromne hádam, že toto „something very important“ bolo – okrem iného – postaviť pomník niečomu silnému a veľkému, čo v sebe zahrňovala vtedajšia kultúra.

Pozrime sa na stavbu z technickej stránky. Asi štyritisíc rokov pred naším letopočtom bol vybudovaný vnútorný kruh. Sivomodré kamene, použité na tento účel sa transportovali z vyše tristokilometrovej vzdialenosti (Stonehenge samotné sa nachádza na juhu Anglicka, neďaleko mesta Salisbury). Kamene sa dopravovali a premiestňovali na saniach, pltiach, drevených valcoch. Sochory, laná, krompáče a ďalšie pomôcky takisto nezaháľali. Niektoré kamene vážili až štyri tony.

Vonkajší okruh kameňov bol vztýčený trochu neskôr. Najťažšie kamene v ňom vážia až päťdesiat ton. Pochádzajú tentokrát z miesta, vzdialeného iba okolo 30 kilometrov. Tieto pieskovcové kamene boli upravené tak, aby spolu dobre držali. Stonehenge je výnimočné medzi inými megalitickými stavbami práve v tom, že niektoré piliere sú hore premostené vodorovnými kamennými prekladmi. Preklady sa držia na pilieroch dlhé veky a to vďaka drážkam, žliabkom a čapom. Vodorovne do seba zapadajú vďaka zásekom a vodorovným jazýčkom. Táto spojovacia technika bola asi prevzatá od ľudí, ktorí pôvodne spracovávali a spájali drevo.

Skôr, ako vymenujem stránky, týkajúce sa Stonehenge, ešte toľko: Posledná fáza výstavby Stonehenge skončila asi pred 3500 rokmi. V žiadnom prípade v stavbe nemajú prsty keltskí druidi

. Slovo „henge“ sa začalo používať na označenie areálu, ohraničeného priekopou a násypom až v osemnástom storočí. „Stonehenge“ by sa dalo preložiť ako „stone hanger“ „visiaci, zavesený kameň“ , je to odkaz na vodorovné kamenné preklady, umiestnené na pilieroch. Na stránkach sú pomenované ako „lintels“.

Hlavná stránka je na tejto adrese:http://www.britannia.com/history/h7.html

Pri jej čítaní som musel odkliknúť jednu reklamu a potvrdiť, že chcem načítať neznáme skripty. Ale stránka za tú námahu stála.
Tu sú náhradné stránky:
http://www.britainexpress.com/History/Stonehenge.htm
http://www.anima.demon.co.uk/stonehenge/

Poďme teraz späť z doby kamennej do doby rozmachu angličtiny.

Ako sa to povie
Kamenný slovník.
Megalith– v gréčtine je „mega“ veľký a „lithos“ je kameň.
Bluestone – sivomodrý stavebný kameň, blue-stonemodrá skalica. Neviem, či sa z tých kameňov tá skalica dá vyrábať.
Sarsen – pieskovcový okrúhliak.
Chalk je krieda.

Na kamenných stavbách občas nájdeme carvings – rezby, plastiky. V Stonehenge sú niektoré kamene pospájané. Joints sú spojenia, spojky, grooves sú drážky, žliabky, tongue je jazýček. Špecializovanejšie výrazy vynechávam, veď ich takmer nepoužívame ani v rodnom jazyku.

Čo všetko sa s kameňmi robí a deje:
drag značí vliecť, ťahať,
haul ťahať, ale aj vyťahovať,
set up je vztýčiť,
interlock znamená zapadať do seba,
chip off je odlomiť si, odraziť (robia turisti),
blow down značí zvaliť (robí víchrica).

Nástroje a pomôcky.
Lever – sochor, páka, pick– krompáč, shovel – lopata, roller – valec, sledge – sane, raft – plť. Slovo barrow znamená aj káru, fúrik, no na hlavnej stránke je použité vo význame „mohylový hrob“.

Nebeský slovník.
Midsummer (midwinter) – letný (zimný) slnovrat,
sunrise (sunset)– východ (západ) slnka.

Nepravidelné slovesá
stavať, budovať: build, built, built
kopať, rýľovať, hĺbiť: dig, dug, dug
padať, spadnúť: fall, fell, fallen
položiť, nastaviť: set, set, set

Ukážky použitia: It is believed, that the ditch was dug with tools made from the antlers of red deer… Predpokladá sa, že priekopa bola vyhĺbená nástrojmi, vyrobenými z jeleních parohov…

Záverečné úlohy pre usilovných

1.Skúste preložiť: megalitický, paleolitický, neolitický

2.Doplňte vhodné predložky: It is believed, that the ditch was dug …..tools made ….. the antlers ….. red deer.

3.Keď sme už pri tých nástrojoch a kultoch, ako sa povie po anglicky „kosák a kladivo“?

4.Jedna z najobľúbenejších turistických atrakcií v Nebraske je napodobenina Stonehenge. Tipnite si ako sa volá: Carhenge, UShenge, Megahenge, Legohenge?

Odpovede:

1. Megalithic, paleolithic, neolithic.

2. : It is believed, that the ditch was dug with tools made from the antlers of red deer.

3. Tento komunistický symbol sa po anglicky volá „the hammer and sickle“. T. j. kladivo sa vymenúva na prvom mieste, „sickle“ je samozrejme kosák.

4.      Je to Carhenge. Stavba je postavená z vrakov áut.

Odkazy na rozlúčku alebo pastva pre oči:

http://www.useit.com/papers/webwriting/studyfiles/travelnebraska/scannable/carhenge.html
http://www.stonehenge.org.uk/gallery,http://www.amherst.edu/~ermace/sth/photos.html
Ako vidí Stonehenge telepat: http://www.jps.net/ufoman/stonehenge.html
To najkrajšie na záver: http://www.cosmicstock.com/Images/StoneHg1/Destination/index.htm

Enjoy!


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS