ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 12.
27. júna 2001

Niektorí z vás už možno prečítali desiatku predchádzajúcich dielov. Niektorí možno už aj pocítili, že sa im po anglicky ľahšie číta. Alebo majú pri čítaní menšie zábrany. A niektorí si možno chceli dosiahnutý pokrok overiť aj pri rozhovoroch s cudzincami. Dovoľte aby som hádal, ako to dopadlo. Ak ste sa spoliehali len na tento seriál, je dosť pravdepodobné, že ste boli sklamaní.

Priatelia, život je pes. Keď sa zlepšíme v čítaní,neznamená to nutne, že sa zlepšíme aj v konverzačnej pohotovosti. Keď sa naša babička zlepší v počúvaní hudby a konečne spoľahlivo rozoznábossa-novu od valčíkuči dokonca punk-rock od metalu, neznamená to ešte, že bude vedieť lepšie hrať na basgitaru.Pasívne jazykové znalosti a zručnosti (počúvanie, čítanie) sú jedna vec, aktívne znalosti (rozprávanie, písanie) vec druhá. Takže hurá na kone a poďme sa porozprávať o tom, ako naše pasívne znalosti aktivizovať.

Odbočenie. Pre ortodoxných čitateľov seriálu

Pŕŕŕ… Ešte malé odbočenie. Pre tých, ktorí čakali novú tému, ktorí bez nej nemôžu žiť, ktorým sa užmyš trasie a čaká na spásonosné kliknutie, tu sú nové linky:

http://www.wtg-online.com/data/svk/svk.asp
http://www.lonelyplanet.com/destinations/europe/slovakia/printable.htm
http://www.state.gov/www/background_notes/slovakia_9908_bgn.html ,

Keďže stránky hovoria o téme, notoricky známej každému Slovákovi – teda o Slovensku – verím, že texty budú pre vás čitateľné aj bez môjho komentára. A ušetrený priestor vyhradíme nasledujúcim úvahám o aktivizácii jazykových vedomostí.

Hovoreniu sa učíme hovorením, písaniu písaním

Toľko základná poučka. Keď chceme hovoriť po anglicky, najlepšie je používať anglické vety. Tie získame napríklad tak, že si zoberieme čistokrvný anglický text. A čítame ho. ALE NAHLAS!!!Voľne citujem polyglota Heinricha Schliemanna: „Pre nácvik hovorenej reči je čítanie očami bezcenné. Hlasné čítanie natrénuje rečové orgány, aby sme správne vystihli prízvuk , tempo a rytmus reči. Uchom pritom kontrolujeme, či vyslovujeme správne.“ Samozrejme – dodávam ja – najprv musíme mať predstavu o tom, ako sa čo vyslovuje. Musíme mať už niečo „napočúvané“. Najlepšie z kvalitnej nahrávky. Internetové vzsielaneje v tomto ohľade ešte nespoľahlive. Ale aj tak. Internetové adresy anglofónnych rádiových staníc – a ešte pár iných užitočných adries – nájdete napríklad v Anglickom klube. To je internetová stránka s adresouhttp://i.kupka.tripod.com/aklub.htm . Je to podstránka môjho jazykového sídlahttp://i.kupka.tripod.com, určeného aj pre fanúšikov iných jazykov.

Dobre. Povedzme, že už máme predstavu o tom, ako vyslovovať. Ak točo len trochu ide, čítajme aspoň časti anglických stránok nahlas. Keď je nablízku šéf, môžemevytiahnuť mobil a tváriť sa, že telefonujeme s New Yorkom. A za každých okolnostímôžeme nebadane a nezvučne pohybovať jazykom a perami, šemotiť si text potichúčku pre seba. Vo vnútri, vo vlastnej hlave, naopak, treba každú vetu smelo a nahlas vykríknuť. S perfektným oxfordským prízvukom. (Ak sa cítime nehodní používaťoxfordskú výslovnosť, spomenieme si, že „ox“je kus hovädzieho dobytka, alebovôl a „ford“ jebrod. A čo, chlapi, vari sme my horší, ako tí od Volskieho Brodu ???)

Ďalším dobrým zvykom je vypisovať si z čítaných textov užitočné slovné spojenia a frázy. Také, ktoré majú široké použitie.Veľmi vhodná je lístková metóda. Z jednej strany je na lístku slovenskýalebo kreslený „návod“, z druhej strany originálna anglická veta. V každom dieli si vypíšeme zopár vetičiek a po pol roku z toho bude konverzačná minipríručka.

Bol som veľmi rád, že sme si v časti o pánovi Hillarym mohli prečítať záznamy rozhovorov. Takéto texty obsahujú veľaužitočných hovorových spojení.Napríklad takýchto: -"We know that…““That seemed a pretty reasonable idea to me.““Did you ever want to …(climb Everest again)?“Do you believe that …(the yeti exists)? „Samozrejme, prvá časť práve citovanej vety o yetim má pre našu svetlú konverzačnú budúcnosť stokrát väčší význam ako tá druhá v zátvorke.

Keď už máme na lístočkoch také pekné vety ako tie citované hore, naučíme sa ich. Z vlastnej praxe viem, že pri každej sade lístkov sa vyskytnú takzvaní silní jedinci. To sú tie vety, ktoré odolávajú, ktoré sme sa naučili ako posledné, ktoré rýchlo zabudneme, ktoré si pletieme s niečím iným.Takéto vety umiestňujeme na špeciálne miesta. Napríklad do priesvitného puzdra, upevneného pri zrkadle v kúpeľni. Alebo na stene v „onej“ miestnosti. Alebo na chladničke. Malo by ísť o miesto, na ktoré pravidelne chodíme a na ktorom vykonávame intelektuálne nenáročnú činnosť. Čistenie zubov, skladanie telefónneho slúchadla a podobne. Ak máme v rodine funkciu zásobovača, môžeme mať dva-tri malé lístočky rovno v peňaženke.Keď budeme stáť v rade pred pokladňou, aspoň sa nebudeme nudiť.

Pokročilí jazykoví fanatici používajú rafinovanejšie metódy, ako využiť pravidelne sa opakujúce úkazy. Napríklad vždy, keď im manželka vynadá, že zabudli po sebe odpratať zo stola, je to pre nich signál, že si majú odskočiť do pracovne a zopakovať si jednu latinskú frázu.

Pozor, reklama: O tvorivých možnostiach, ako si na jazyk nájsť čas, priestor ba aj chuť hovoria články na mojej jazykovej stránke. A podrobnejšie knižka „Chcete úspešne študovať jazyky?“.Dá sa ešte objednať na http://www.dunaj.sk , preklikajte sa tam na vydavateľstvo Elita.

Ďalšie možnosti práce s textom

Častým problémom pri konverzovaní je, že používame určité a neurčité členy a takisto predložky len tak od oka. Prečo si navštívenú stránku nevytlačiť a nepohrať sa s niektorými vetami? Napríklad tak, že predložky (členy) v niektorých vetách zaškrtáme čiernym perom. Po krátkej prestávke sa snažíme uhádnuť, aké slovo malo na tom-ktorom mieste byť. Správnosť kontrolujeme rovno v počítači, alebo na druhom vytlačenom a nezaškrtanom exemplári. Variant tohto cvičenia som pripravil nižšie.

Precvičme si používanie predložiek

Vopred vymenované predložky vhodne umiestnite na miesta, označené bodkami. Poradie predložiek je samozrejme premiešané.

Úloha 1.
for, at , on
Immediately following their landing …….. Omaha beach a team of US Rangers – soldiers specially trained ………. close-range fighting – attacked the heavy coastal battery …….. the Pointe de Hoc.

Riešenie: Immediately following their landing on Omaha beach a team of US Rangers – soldiers specially trained for close-range fighting – attacked the heavy coastal battery at the Pointe de Hoc.

Úloha 2:
of, to, in
He’s been New Zealand’s ambassador……. Nepal, India and Bangladesh. But what he is proudest …….is his work ……. Nepal.

Riešenie: He’s been New Zealand’s ambassador to Nepal, India and Bangladesh. But what he is proudest of is his work in Nepal.

Úloha 3:
up to, of, by, with,
This is the largest member …….. the brown bear family, …… males reaching weights of … …1,500 lbs. ….. winter.

Riešenie: This is the largest member of the brown bear family, with males reaching weights of up to 1,500 lbs. by winter.

Tak ako sa vám darilo? Či už viac alebo menej, tu je odmena za vašu snahu. Záverečné oddychové odkazy.
http://www.garfield.com

http://washingtonpost.com/wp-dyn/style/comics(na tejto stránke si kliknite na nejaký názov,objaví sa príslušný kreslený seriál).

Dovidenia!

Pripravuje Ivan Kupka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS