ČLÁNOK
Surfujeme s angličtinou 10.
31. mája 2001

To, že je táto krajina čiastočne izolvaná od Európy, má aj svoje výhody. Keď sa takmer na celom území nášho kontinentu rozťahovali ujovia Hitler a Mussolini, za kanál sa nedostali. A spoza kanála napokon prišla aj akcia, ktorá umožnila otvoriť druhý front. Dňa šiesteho júna 1944 sa britské, americké a kanadské jednotky vylodili v Normandii.

„D-day“ v anglličtine znamená niečo ako „deň D“ teda deň, v ktorom sa má stať určitá očakávaná, alebo naplánovaná udalosť. História vojenstva pozná viacero dátumov, označených vopred ako „D-day“. Od vylodenia v Normandii je však výraz „D-day“spájaný hlavne so 6. júnom 1944 a mohutnou námornou, vzdušnou a pozemnou operáciou spojencov, ktorá mala za cieľ vytvoriť predmostie na severe Francúzska.

Táto operácia bola pripravovaná roky. Politicky, vojensky, spravodajsky. Británia spočiatku strečkovala. Navrhovala oslabovať najprvo protivníka na periférii – na Balkáne, v Afrike. (Napokon, skoré rozšírenie bojov vo Francúzsku by nijako nepomohlo upevniť jej moc v kolóniách – boje v Afrike áno.) Amíci však importovali do Británie toľko vojakov, ťažkej bojovej techniky a žuvačiek, že nakoniec by bola škoda tento potenciál nevyužiť. Na vpád cez kanál a hlavne na nasledovné operácie sa na britských ostrovoch chystalo jeden a pol milióna Američanov. Akcia bola možná vďaka špeciálne vycvičeným jednotkám a vďaka tomu, že spojenci („Allies“) už mali veľkú prevahu vo vzduchu a na mori.

Historickú rekonštrukciu vylodenia na jednej z pláží – Omaha Beach – sme mali možnosť vidieť v Spielbergovom filme „Saving Private Ryan“ -„Zachráňte vojaka Ryana“. Veteráni, ktorí na Omaha Beach kedysi bojovali, tvrdia, že je to najvernejšia filmová verzia týchto udalostí, akú kedy videli.

Skôr, ako si otvoríme jednu z dvoch stránok, ktoré som ku dnešnej téme vytipoval, povedzme si ešte pár údajov o prvom dni vylodenia. Počas 24 hodín sa dňa 6. júna odohralo toto: Na severnom pobreží Francúzska, medzi mestami Cherbourg a Le Havre boli vysadené parašutistické oddiely. Lietadlá začali bombardovať nepriateľské pozície a čistiť priestor pre vylodenie. Okolo 4000 lodí vylodilo na pobrežie približne150 000 amerických, britských a kanadských vojakov. Jednotky obsadzovali pobrežie v priestore medzi poloostrovom Cotentin (anglicky „Cotentin Peninsula“) a riekou Orne. Pre zlé počasie sa bombardérom nepodarilo podlomiť sily nepriateľa na OMAHA BEACH. Na tejto pláži americké jednotky zažili peklo.

Tu sú linky na príslušné stránky. Údaje v tabuľkách môžete preskočiť.

http://british-forces.com/world_war2/Campaigns/D-Day.html a
http://campus.northpark.edu/history/WebChron/World/DDay.html

Prečítané? Poďme si poohýbať pár slovies a okomentovať pár slovíčok.

Nepravidelné slovesá.

začať: begin, began,begun

bojovať:fight, fought, fought

držať, udržať: hold, held, held

potopiť sa, klesnúť:sink, sank, sunk/sunken

Príklad: „Of the twenty-nine tanks from the other unit, some sank and others were swamped by water pouring over their skirts.“T. j. z 29 tankov druhej jednotky sa niektoré potopili a ostatné zaplavila voda, valiaca sa ponad ich pásy.

Ako sa to povie po slovensky a po anglicky.

Slovo airborne značí „vzdušný, letecký„,HQje skratka pre headquartersteda hlavný stan, veliteľstvo.Slovo casualties značí obete. Zahŕňa zranených aj mŕtvych: „By August when the Normandy battle was over the regiment had 640 casualties including 209 killed.“(Spomienka kanadského vojaka na boje počas D-day a po ňom).

Čokoľvek, čo sa dokáže udržať na vlnách a previesť nejaký ten náklad si zaslúži titul vessel , to jest plavidlo. Keď sú divízie aromoured tak sú obrnené, pancierové.Ak sa stretnete v texte s výrazom „armored„, ide o americkú angličtinu. Ako povedal istý americký veliteľ:

"You cannot fight a D-Day as an infantry battle, an armored battle, or an air battle.

The key is combined operations, coalition warfare, integrated headquarters and training,

training, training." Infantry je tá časť vojska, ktorá musí v boji šlapať po svojich, teda pechota. Slovo warfareznamená vedenie vojny. A ešte,ako sa povie v oboch angličtinách obrana.American English: defense, British English: defence.

Úlohy pre usilovných.

Najprv sa zahráme na špiónov, ktorí vyplňujú údaje na mape. Ako by ste po anglicky vpísali do mapy tieto slová a slovné spojenia?:
1. Spojenci,Spojenecké jednotky, Nemci, kanál La Manche, Francúzsko, Normandia.

Teraz sa zahráme na tlmočníkov. Budeme prepisovať slová z americkej angličtiny do britskej. Ako píšu Briti tieto (americky písané) slová?:
2. Theater, center, defense, program, color.

Na záver spomeňme ďalšie dve veľmoci, zaangažované do druhej svetovej vojnya vojnu samotnú.
3. Ako by ste povedali: a) Japonský útok na Pearl Harbor,b) Druhá svetová vojna, c) Bitka o Stalingrad?

Odpovede:

1. Allies, Allied troops, Germans, English Channel, France, Normandy.
2. Theatre, centre, defence, programme, colour.
3.
a) the Japanese attack at Pearl Harbor,
b) the Second World War (tak sa to povie) – World War II (tak sa to najčastejšie píše),
c) The Battle of Stalingrad

Uf ! Stačilo bojovania! Na záver ešte odmena pre usilovných- ďalšie linky na danú tému.

http://www.pilotonline.com/special/dday/html/4.htm,
http://atschool.eduweb.co.uk/wheatley/d_day.htm

Dovidenia!


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS