ČLÁNOK
Surfovanie s angličtinou 13.
6. júla 2001

Skúste dať svojim známym nasledujúcu hádanku:  Navrhol to francúzsky sochár Frederic August Barholdi. Postavil to francúzsky inžinier Gustave Alexandre Eiffel na jednom z predmestí Paríža. Nie je to Eiffelovka. Ďalšie pomocné údaje: Bartholdi to nazval „la Liberté éclairant le monde.“ A po anglicky to znie „Liberty Enlightening the world“.  Čo je to?

Socha Slobody

Francúzski sochári a inžinieri. Eiffelovka. Prvé osady v Severnej Amerike.  Mladé panny. Trinásť zakladajúcich štátov Únie.  A ako to všetko súvisí so sochou Slobody.

Sochu s názvom „Sloboda prinášajúca svetlo svetu“ potom rozobrali a dopravili v 214 debnách do Ameriky. My ju dnes voláme sochou Slobody.

Dnešná téma: Socha Slobody a začiatky  USA

Skôr, ako sa socha Slobody do USA dostala, museli USA vzniknúť. Najprv vnikli kolónie na východnom pobreží severoamerického kontinentu. Boli podriadené anglickému
kráľovi. Nový kontinent osídľovali spočiatku  muži. V roku 1619 mala Virgínia okolo 2000 obyvateľov. Tento rok bol význačný tým, že medzi mužské osadenstvo priviezla loď z Anglicka deväťdesiat „mladých panien“  – „young maidens“. Mali sa vydať za tých obyvateľov kolónie, ktorí zaplatia dvadsiatimi librami tabaku za ich transport. Historik o lodi, naloženej mladými ženami píše: „This cargo was so joyously welcomed that others like it were soon sent over.“

Kolónií postupne pribúdalo. Zároveň ubúdala ich ochota nechať sa riadiť spoza oceánu.  Nezávislosť vyhlásili Američania 4. júla 1776, potom za ňu bojovali, roku 1783 ju dostali.  Medzi trinásť pôvodných štátov Únie patrili tieto bývalé kolónie: Na severe to boli New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island a Connecticut. Tvorili tzv. „New England“.  Ďalej tu boli „The Middle Colonies“ : New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware , Maryland. A úplne na juhu, logicky, boli „The Southern Colonies“ : Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia.

Roku 1803 kúpili USA Louisianu od Francúzov. To zdvojnásobilo rozlohu krajiny. Roku 1848 získali USA Kaliforniu, tentoraz víťazstvom nad Mexikom. A Štáty sa všakovakými a rôznorodými spôsobmi neustále rozrastali.  Poďme ale už k tej soche Slobody.

Socha bola vytvorená ako priateľský dar francúzskeho národa  Spojeným Štátom. Pôvodne mala byť k dispozícii už na sté výročie zverejnenia Deklarácie nezávislosti. T. j. 4. júla 1876.  Trocha sa to opozdilo. Projekt bol financovaný zo zbierok medzi francúzskym obyvateľstvom. A amíci museli tiež najprv „raise money“ t. j. vyzbierať peniaze na práce na ostrove Bedloe`s Island. Ten sa nachádza v New Yorskom prístave.  Dnes sa už volá Liberty Island.

Opíšme sochu podrobnejšie:  Samotná socha je vysoká 46 metrov (151 ft), spolu s betónovo-granitovým podstavcom meria 93 metrov (305 ft). Podopierajú ju štyri oceľové vnútorné stĺpy, pospájané železnými výstuhami. Vo vnútri je schodište. Vojsť sa dá aj do pravej ruky, držiacej fakľu.V korune sochy je vyhliadková plošina.

Sedem zašpicatených lúčov koruny symbolizuje sedem morí a sedem kontinentov. Horiaca fakľa symbolizuje slobodu. Pri nohách sochy ležia reťaze tyranie, z ktorých sa oslobodila. Ľavá ruka drží tabuľku s nápisom „4. júl 1776“.  Rúcho sochy je antické, zhotovené z medených doštičiek. Antický motív určite nie je náhodný. Veď  prví americkí politici, nazývaní aj zakladajúci otcovia, si za vzor ideálneho štátneho zriadenia  brali rímsku republiku.

Čo dodať predtým, než si prečítame príslušnú stránku na sieti? Snáď len dve veci.  Počas bojov s Britmi (1775-1781) dostali odbojné kolónie veľkú pomoc zo strany Francúzska. V dvadsiatom storočí bola socha symbolom nového, slobodného života pre milióny prisťahovalcov. Mnohí z nich vstúpili na americkú pôdu práve na  neďalekom Ellis Islande. Skôr, ako si kliknete, skúste ešte uhádnuť , ako sa povie „socha Slobody“ po anglicky. A zapíšte si to niekde
na kúsok papiera. Hotovo? Ideme.

Stránka s textom:
http://rims.k12.ca.us/symbols_freedom/pages/statue_of_liberty.html

Stránka s obrázkami:
http://www.endex.com/gf/buildings/liberty/solgallery/solgallery.htm

Prečítané? Poďme na tradičné slovká, slovesá a úlohy.

Ako sa to povie.

Sochu Slobody navrhol sochár, sculptor, staval ju inžinier, engineer, jej podstavec, pedestal, navrhol architekt – architekt.  Slovo concrete neznamená len niečo konkrétneho, ale označuje aj betón. Copper je meď, steel  oceľ, crate je debna.  Harbor  je prístav, v britskej angličtine by to bol harbour. Koruna sa povie crown a fakľa torch. Keď už sme pri tých osvetľovacích telesách a telieskach. V britskej angličtine by slovo „torch“ možno znelo menej vznešene, pretože  označuje aj baterku. V amerikej angličtine  sa „baterka“ povie flashlight. A teraz ako sa povie „socha Slobody“:  the Statue of Liberty. Skontrolujte si svoj papierik. Ako ste to napísali vy? Slovo „liberty“ je obstraktné, označuje slobodu ako takú, nie nejakú konkrétnu,  zasadenú do presne určeného kontextu . Preto „of Liberty“ a nie „of the Liberty“.  Písmeno „L“ je veľké,  lebo ide o názov. Predložky (of) a členy (the) sa v názvoch píšu malým písmenom.

Nepravidelné slovesá

robiť, zhotoviť:  make, made, made
stavať, budovať: build, built, built
poslať: send, sent, sent
stáť: stand, stood, stood

Ukážky použitia:  He started making sketches.  First he built a huge skeleton from strong steel.

Záverečné úlohy pre usilovných.

1. Doplňte do nasledujúcej vety trpné tvary týchto slovies: dismantle, exhibit, reassemble, ship(rozobrať – rozmontovať;  vystaviť; znovu zložiť- zmontovať; dopraviť loďou):

The statue was first  …….  in Paris, then  ………
and ………  to New York, and …….. at its present location.

2. Preložte do angličtiny

a) Je vo väzení.
b) Je v tom väzení.

3. Podľa vlastného uváženia dopňte/nedoplňte na vybodkované miesta príslušný člen.

 Ellis Island was once …..location where  …… most immigrants entered …… United States.

Riešenia: 1. The statue was first exhibited in Paris, then dismantled and shipped to New York, and reassembled at its present location.

2. a) He is in prison. b) He is in the prison.

3. Ellis Island was once the location where most immigrants entered the United States.

Pre fanúšikov klikania  tu mám nejaké odkazy na záver. Ten druhý pre bohatých turistov:

http://www.fieldtrip.com/ny/23637620.htm
http://www.1uptour.com/world-special/statueofliberty/index.html
http://www.nyctourist.com/liberty1.htm

Prajem vám príjemné čítanie a pozeranie. Dovidenia!

Pripravuje Ivan Kupka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS