ČLÁNOK
Súkromní lekári neustúpili od hotovostných platieb
22. februára 2000

Navrhované ceny totiž nezabezpečia ani minimálnu rentabilitu súkromných zdravotníckych zariadení. Preto Asociácia súkromných lekárov (ASL) potvrdila svoje stanovisko z decembra a nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku súkromného zdravotníckeho zariadenia bude riešiť darom od občanov alebo poplatkom za nadštandardné služby, prípadne špeciálne vybavenie ambulancie. Vyplynulo to zo stanoviska Valného zhromaždenia ASL, ktoré sa za účasti viac ako 100 predstaviteľov z regiónov a odborných sekcií, predstaviteľov zdravotných poisťovní a krajských štátnych lekárov konalo 19. februára.

Napriek prísľubom MZ sú totiž (s výnimkou pediatrov) všetky navrhované minimálne ceny v porovnaní s dnes platným rozpočtom nižšie. Asociácia navrhovala valorizovať ceny zdravotnej starostlivosti o 8 %, čo by vyjadrovalo rast cien energie, zdravotníckeho materiálu a iných poplatkov. Minimálna cena kapitačnej platby pre praktického lekára poklesla z 35 Sk na 33 Sk, pričom požiadavka asociácie predstavovala 42,70 Sk. Cena kapitácie pre gynekológa poklesla z 23,80 Sk na 20 Sk, akceptovateľnou cenou pre lekárov je minimálne 25,90 Sk. Hodnota bodu pre lekárov špecialistov ostala na úrovni 30 halierov, asociácia však požadovala aspoň 0,45 Sk. Polepšili si len detskí lekári, ktorých kapitačná platba vzrástla z 46,70 Sk na 51 Sk, stále však nepokrýva potreby súkromných lekárov, ktoré ohodnotila asociácia na 55,50 Sk.

Aby teda súkromní lekári zabezpečili svoju prevádzku, rozdiel medzi požiadavkami ASL a navrhovaným cenovým výmerom musí zaplatiť pacient. Ten za nadštandardné vybavenie ambulancie a špeciálnu starostlivosť zaplatí u praktického lekára 2,21 Sk za minútu alebo 145 Sk za rok. Návšteva u gynekológa bude pacientku stáť takmer 5 Sk za minútu, alebo si môže formou daru predplatiť ročné návštevy sumou približne 134 Sk. Detský lekár môže požadovať necelých 64 Sk za rok alebo 71 halierov za minútu.

Nový cenový výmer predložený MZ by mal byť platný najskôr 1. apríla. Je vymedzený cenovým rozpätím, ktoré je dané minimálnou a maximálnou kapitačnou platbou pre primárnu ambulantnú starostlivosť a cenou bodu pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Tieto by mali odrážať rozdiely jednotlivých ambulancií. Zámerom MZ bolo zohľadniť odlišnosti jednotlivých ambulancií vzhľadom na počet pacientov a motivovať lekárov k nižšej spotrebe liekov a zníženiu práceneschopnosti pacientov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS