ČLÁNOK
Súdny dvor EÚ zamietol žaloby proti pozmeňujúcej smernici zo strany Nord Stream-u
20. mája 2020

Súdny dvor Európskej únie v stredu rozhodol, že žaloby podané firmami Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG proti pozmeňujúcej smernici, ktorá rozširuje pôsobnosť určitých pravidiel vnútorného trhu EÚ so zemným plynom na plynovody z tretích krajín, sú neprípustné. Vstup smernice do platnosti pre prevádzkovateľov plynovodov, ako sú Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG, znamená povinnosť oddeliť prepravné sústavy a zaviesť systém nediskriminačného prístupu tretích subjektov k plynárenským prepravným a distribučným sústavám, konštatuje sa v správe poskytnutej agentúre SITA.

Nord Stream 2 AG tvrdí, že pre ňu budú nové povinnosti znamenať výrazné zmeny, pretože na ich splnenie by musela celý plynovod „Nord Stream 2“ predať alebo úplne zmeniť organizačnú a podnikovú štruktúru, čo by zásadným spôsobom narušilo základ financovania tejto infraštruktúry. Spoločnosť Nord Stream AG tvrdí, že nové povinnosti by si od nej vyžadovali výrazné zmeny akcionárskej dohody, stanov a dohody o preprave plynu, ktorú uzavrela s firmou Gazprom export LLC. Súdny dvor EÚ však stredajšími uzneseniami tieto žaloby odmietol ako neprípustné.

Pokiaľ ide o právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ktorého sa dovolávala spoločnosť Nord Stream 2 AG, Súdny dvor EÚ dodal, že tento subjekt má možnosť požiadať o výnimku nemecký regulačný orgán a rozhodnutie tohto orgánu prípadne napadnúť na nemeckom súde s poukazom na neplatnosť pozmeňujúcej smernice a primäť tak tento súd, aby Súdnemu dvoru položil predbežnú otázku týkajúcu sa platnosti pozmeňujúcej smernice.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 10. 2020

USD 1,182 0,004
CZK 27,295 0,073
GBP 0,908 0,001
HUF 365,020 0,850
CAD 1,558 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS