ČLÁNOK
Súd potvrdil právoplatnosť výmeny vedenia Novokeru
29. novembra 2000

Krajsky súd v Banskej Bystrici v stredu potvrdil právoplatnosť mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti (MVZ) Novoker, a.s., ktoré sa konalo 24. júla tohto roku. Súd tak nedal za pravdu navrhovateľke Márii Gréčovej, ktorá reprezentovala záujmy skupiny okolo Cevapu, majoritného akcionára Novokeru, ktorý mal v čase konania MVZ zablokované akcionárske práva.

Na MVZ minoritní akcionári vymenili predstavenstvo a dozornú radu, pričom do oboch orgánov sa okrem Cevapu dostali aj zástupcovia a.s. Penta Group a Reštitučného investičného fondu. MVZ bolo zvolané na žiadosť akcionárov B Consult, a.s. a Invest Brokers, o.c.p., a.s. patriacich do skupiny Penta. Zároveň sa v stanovách posilnili práva minoritných akcionárov a MVZ rozhodlo o výplate dividend z nerozdeleného zisku minulých období vo výške 244 Sk na jednu akciu.

Ako pre agentúru SITA povedal Jozef Špirko z Penty Group, nové predstavenstvo Novokeru by malo dividendy vyplatiť hneď, ako sa vráti majetok vytunelovaný bývalým predstavenstvom. Základom pre vrátenie majetku má byť októbrové rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý vyhlásil za neplatnú zmluvu o predaji majetku Novokeru firme Bloomsbury Pacific Slovakia, a.s. Túto spoločnosť založili akcionári Cevapu a predali jej majetok Novokeru tesne pred svojím odvolaním z orgánov spoločnosti. Ako ďalej informoval J. Špirko, nezávisle od rozhodnutia súdu katastrálny úrad zrušil vklady nehnuteľného majetku v Poltári a Lučenci vykonané na základe tejto zmluvy, čím tiež potvrdil názor Penty Group.

Penta naopak neuspela minulý týždeň na Najvyššom súde SR, keď senát pod vedením Jozefa Štefanka rozhodol, že 83-miliónová pohľadávka Invest Brokers voči spoločnosti Cevap Slovakia v podstate neexistovala. Podľa predstaviteľov Cevapu tak zanikol dôvod pre konkurz spoločnosti, kvôli ktorému má zablokované akcionárske práva v Novokere. V najbližšej dobe by mal Najvyšší súd SR rozhodovať aj o právoplatnosti samotného konkurzu na Cevap. Penta považuje konkurz napriek zamietnutiu pohľadávky za oprávnený, pretože Cevap bol predlžený. Podľa J. Špirka Penta dokonca uvažuje o podaní trestného oznámenia na J. Štefanka kvôli neobvykle rýchlemu rozhodnutiu. Ako zdôraznil, senát J. Štefanka nemá vybavené veci ešte z rokov 1998 – 1999 a tento sudca sa vraj neodôvodnene angažuje aj v spore zrušenia konkurzu vyhláseného na Cevap, ktorý patrí inému senátu.

Penta Group spochybňuje aj samotnú privatizáciu podniku, lebo víťaz verejnej súťaže Cevap Slovakia, s.r.o. bol zapísaný do Obchodného registra až mesiac po podaní návrhu do súťaže. Penta navyše podozrieva manažérov Novokeru a zároveň vlastníkov Cevapu z tunelovania v objeme niekoľko sto miliónov korún. Cevap ako majoritný vlastník Novokeru totiž realizoval predaj 80 percent jeho produkcie. Naopak predstavitelia Cevapu tvrdia, že Penta Group sa ako minoritný akcionár chce zmocniť celého Novokeru podľa scenára použitého vraj už v prípade Drôtovne Hlohovec a Chemolaku Smolenice.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS