ČLÁNOK
Súčasný systém ochrany vkladov nie je vyhovujúci
13. júna 2000

Systém ochrany neanonymných vkladov občanov v bankách zohráva v každej ekonomike dôležitú úlohu predovšetkým z toho dôvodu, že väčšina obyvateľov nemá také ekonomické vzdelanie, aby dokázala posúdiť rizikovosť svojej investície. Na tlačovej besede to uviedol viceprezident VÚB František Szikhart. Podľa neho však nie je v súčasnosti platný legislatívny rámec vyhovujúci najmä v tom smere, že poskytuje ochranu na plnú výšku hodnoty neanonymného vkladu v banke. Ako uviedol, občania, ktorí vkladajú svoje peniaze do banky, by oveľa zodpovednejšie zvažovali svoj postup v prípade, keby im štát garantoval výplatu napríklad 80 alebo 90 % hodnoty ich vkladu.
Podľa jeho slov je zníženie limitu na vrátenie prostriedkov z Fondu ochrany vkladov (FOV) len jednou z možností ako súčasný systém ochrany vkladov skvalitniť. „Ďalším možným spôsobom je väčší časový priestor na vyplácanie nedostupných vkladov, ako aj obmedzenie výplaty len na istinu vkladu bez úrokových výnosov,“ povedal viceprezident VÚB. Podľa jeho slov nie je najsprávnejšie, že v súvislosti s vyplácaním náhrad za nedostupné vklady v Slovenskej kreditnej banke FOV rozhodol o povinnosti bánk zaplatiť dodatkové príspevky do fondu v objeme ich priemerného ročného príspevku. Na druhej strane však pripustil, že vzhľadom na svoju relatívne krátku existenciu nemal fond možnosť získať dostatočné množstvo prostriedkov na pokrytie chránených vkladov. Ročný príspevok celého bankového sektora do fondu sa pohybuje približne na úrovni 800 mil. Sk.
Na margo súčasných diskusií o efektívnosti práce bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) F. Szikhart uviedol, že kritika voči NBS nie je celkom oprávnená. „NBS totiž nebola tou inštitúciou, ktorá súčasný stav slovenského bankovníctva spôsobila. Problémy bánk bezprostredne súvisia s problémami mikrosféry a s nimi spojenými klasifikovanými úvermi,“ povedal. Za najväčší nedostatok pritom označil v minulosti schválenú legislatívu, ktorá podporovala korupciu a tunelovanie podnikov.
Za novelizáciu zákona o ochrane vkladov sa minulý týždeň vyjadril aj guvernér NBS Marián Jusko. Zmyslom novely by malo byť podľa neho najmä zníženie limitu na vrátenie prostriedkov z v FOV zo súčasných 100 % na 90 %. Takáto právna úprava podľa jeho slov však nie je súčasťou legislatívneho zámeru vlády na tento rok, o jej prijatí je teda možné uvažovať až v ďalšom legislatívnom období.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS