ČLÁNOK
Súčasný dôchodkový systém by sa mal zmeniť
27. augusta 2003

Súčasný dôchodkový systém by sa mal podľa vyše 67 % občanov zmeniť. Opačný názor zastáva viac ako 18 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 25. júla do 4. augusta uskutočnila na reprezentatívnej vzorke 1 047 respondentov agentúra Markant. K otázke či treba dôchodkový systém zmeniť alebo nie sa nevedelo vyjadriť takmer 15 % občanov.

Za nespravodlivý označilo súčasný systém takmer 50 % respondentov. Spravodlivý je podľa 36 % obyvateľov SR a nevie ho posúdiť vyše 14 %. Na otázku o výške vyplácaných starobných dôchodkov odpovedalo len 1,5 % opýtaných, že je úplne postačujúca. Viac ako 7 % sa domnieva, že je skôr postačujúca a názor, že je skôr nepostačujúca deklarovalo viac ako 41 % opýtaných. Úplne nedostačujúca je výška vyplácaných dôchodkov podľa 47,4 % respondentov a nevedelo ju posúdiť 2,4 %.

Agentúra Markant sa zaujímala aj o to, aký dôchodkový systém by si respondenti vybrali – či ten, v ktorom by bol nižší vek odchodu do dôchodku a nižšie dôchodky alebo radšej vyšší vek a vyššie dôchodky. Podľa 14 % by mal byť vek skôr alebo určite nižší a aj nižšie dôchodky. Názor, že skôr alebo určite vyšší vek a vyššie dôchodky prezentovalo takmer 33 % opýtaných. Necelých 40 % občanov si však myslí, že výška dôchodku by sa v žiadnom prípade nemala spájať s vekom odchodu do dôchodku. Na otázku nevedelo odpovedať takmer 14 % respondentov.

Najviac opýtaných, 35,2 % by najradšej chcelo dostávať starobný dôchodok kombinovane – aj zo Sociálnej poisťovne aj z vlastného dôchodkového účtu. Jedno je to asi 20 % občanov. Takmer 9 % by chcelo dostávať celý dôchodok z prostriedkov na svojom osobnom dôchodkovom účte a necelých 27 % zastáva opačný názor – dôchodky by chceli dostávať len zo Sociálnej poisťovne.

Na otázku, v čom bude dôchodková reforma spočívať, odpovedala väčšina (50,3%), že každý si bude šetriť sám na svoj osobný účet. Takmer 25 % opýtaných nevedelo na otázku odpovedať. Ako hlavný prínos dôchodkovej reformy označili respondenti to, že nasporené úspory na osobnom dôchodkovom účte sa budú môcť dediť. Druhým hlavným prínosom podľa prieskumu bude, že občania budú mať vyššie dôchodky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS