ČLÁNOK
Súčasné nastavenie hlavných limitov na poskytovanie úverov považuje NBS za adekvátne
6. júla 2021

Rast úverov na bývanie sa opäť zrýchlil. Výrazne rástli aj ceny bývania. Napriek týmto trendom Národná banka Slovenska (NBS) považuje súčasné nastavenie hlavných limitov na poskytovanie úverov za adekvátne. Analyzujú však potrebu úprav v nadväznosti na niektoré špecifické trendy. Centrálna banka to skonštatovala v júnovom makroprudenciálnom komentári.

Skúsenosti z minulých rokov podľa NBS ukazujú, že nadmerný rast úverov, zadlženosti domácností, ako aj cien nehnuteľností, môže priniesť viaceré systémové riziká. Výrazne rastie najmä citlivosť domácností na negatívny vývoj. Ekonomický pokles môže priniesť nárast objemu zlyhaných úverov. Na druhej strane, prudká korekcia na trhu nehnuteľností môže mať negatívny vplyv na bankový sektor.

NBS detailne monitoruje vývoj na trhu bývania, ako aj na trhu úverov a vyhodnocuje riziká, ktoré z toho vyplývajú pre banky a klientov. Aktuálne trendy zatiaľ podľa nej neohrozujú stabilitu bankového sektora, ani výrazným spôsobom neoslabujú finančnú pozíciu a odolnosť domácností. Súčasné limity výraznou mierou podľa národnej banky prispievajú k vyššej odolnosti klientov, ako aj bánk v krízových situáciách. Zároveň aj detailná analýza úverov, ktoré boli v odkladoch počas pandémie, poukazuje na relatívne dobrú odolnosť klientov, ktorí vstupovali do krízy v súlade s limitmi stanovenými NBS.

Centrálna banka momentálne vyhodnocuje adekvátnosť nastavení makroprudenciálnej politiky vo vzťahu k vybraným trendom. Ide najmä o rastúci podiel nových úverov na bývanie, ktorých maturita presahuje do dôchodkového veku, ako aj výrazný rast refinancovania úverov na bývanie s predlžovaním splatnosti úverov. Ďalším trendom je pretrvávajúci pokles rizikových váh na hypotekárne portfólio v bankách využívajúcich IRB prístup (prístup založený na internom hodnotení – pozn. red.). NBS preto v súlade s odporúčaním Medzinárodného menového fondu zváži výhody a nevýhody zavedenia minimálnych rizikových váh pri úveroch na bývanie pri IRB bankách alebo aktivácie vankúša na krytie systémového rizika v dôsledku vývoja rizík súvisiacich s úvermi na bývanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS