ČLÁNOK
Štyridsaťdeväť výrobcov liekov združených v Asociácii distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) v SR podporuje všetky právne kroky Slovenskej lekárnickej komory smerujúce k zabezpečeniu financovania liekovej politiky.
14. augusta 1998

Kritický stav vo financovaní liekov ohrozuje plynulé zásobovanie liekmi pacientov na Slovensku. Platobná neschopnosť zdravotných poisťovní, lekární a distribútorov liekov sa prenáša aj na výrobcov liečiv. Daná situácia môže viesť až k zastaveniu zásobovania liekmi. „Ospravedlňujeme sa pacientom, ktorých môže táto situácia ohroziť. Súčasne vyzývame všetky kompetentné orgány k okamžitému riešeniu danej situácie“, uzatvára stanovisko ADL v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS