ČLÁNOK
Štyridsaťdeväť výrobcov liekov združených v Asociácii distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) v SR podporuje všetky právne kroky Slovenskej lekárnickej komory smerujúce k zabezpečeniu financovania liekovej politiky.
14. augusta 1998

Kritický stav vo financovaní liekov ohrozuje plynulé zásobovanie liekmi pacientov na Slovensku. Platobná neschopnosť zdravotných poisťovní, lekární a distribútorov liekov sa prenáša aj na výrobcov liečiv. Daná situácia môže viesť až k zastaveniu zásobovania liekmi. „Ospravedlňujeme sa pacientom, ktorých môže táto situácia ohroziť. Súčasne vyzývame všetky kompetentné orgány k okamžitému riešeniu danej situácie“, uzatvára stanovisko ADL v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS