ČLÁNOK
Štvrťročný zisk Tatra banky mierne poklesol o 28,6 mil. Sk
3. mája 2002

Tatra banka, a.s. dosiahla v prvom štvrťroku zisk na úrovni 662,3 mil. Sk, čo znamená medziročný pokles o 28,6 mil. Sk zo 690,9 mil. Sk. Bilančná suma banky ku koncu marca bola na úrovni 107,874 mld. Sk, čo predstavuje pokles oproti 111,858 mld. Sk ku koncu minulého roka takmer o 4 mld. Sk. Vyplýva to z údajov ktoré banka zverejnila.

Objem úverov klientom za prvý štvrťrok predstavoval 43,831 mld. Sk. V porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2001, kedy bol tento ukazovateľ na úrovni 35,68 mld. Sk, to predstavuje nárast o viac ako 8 mld. Sk. Dlhopisy vydané verejným sektorom v portfóliu banky predstavovali 25,285 mld. Sk, čo predstavuje výrazný nárast oproti minuloročným 18,6 mld. Sk.

Na pasívnej strane súvahy mali prevahu záväzky banky voči klientom, ktoré medziročne stúpli z úrovne 64,9 mld. Sk na 78,122 mld. Sk. Najväčší podiel mali na nich termínované vklady v objeme 43,512 mld. Sk. Bežné účty klientov boli ku koncu marca na úrovni 26,394 mld. Sk a úsporné vklady predstavovali 5,204 mld. Sk. Banka evidovala k ultimu marca rezervy 1,22 mld. Sk, ktoré poklesli približne na polovicu úrovne z rovnakého obdobia minulého roka. Základné imanie zostalo na nezmenených 1,044 mld. Sk.

Celkové štvrťročné výnosy Tatra banky predstavovali 2,783 mld. Sk, pričom 2,694 mld. Sk tvorili výnosy z finančných činností. Výnosy z operácií s klientmi predstavovali v uplynulom štvrťroku 1,042 mld. Sk.

Náklady banky za prvý kvartál roku 2002 boli na úrovni 2,121 mld. Sk. Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady z finančných činností v objeme 1,181 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady pritom predstavovali 764,64 mil. Sk.

Tatra banka uzavrela minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 3,1 mld. Sk. Pod zvýšenie oproti 1,8-miliardovej úrovni z roku 2000 sa podpísali mimoriadne výnosy, keďže prevádzkový zisk banky sa nezmenil. Bilančná suma banky bola ku koncu decembra minulého roka na úrovni 111,86 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS