ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
26. apríla 2017

Obsah

Úvod

1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni

Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS