ČLÁNOK
Štvrťročné tržby strojárov sú takmer 48 mld. Sk
30. mája 2001

Odvetvie strojárskeho priemyslu SR dosiahlo za prvé tri mesiace tohto roka celkový objem tržieb z priemyselnej činnosti 47,967 mld. Sk, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 17,8 %. Oddiel výroby kovových konštrukcií zaznamenal tržby vo výške 6,927 mld. Sk, výroba strojov a zariadení 11,12 mld. Sk, výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín 1,409 mld. Sk, výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov 25,668 mld. Sk a výroba ostatných dopravných zariadení 2,844 mld. Sk. Jediným z piatich oddielov odvetvia, ktorý nezaznamenal rast tržieb, bola výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín. Agentúru SITA o tom informoval hlavný vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula.

Priemerný evidenčný počet pracovníkov strojárskeho priemyslu predstavoval v prvom štvrťroku 104 826 osôb, čo znamená mierny pokles menej ako 1 % za celé odvetvie. Počet pracovníkov sa výraznejšie zvýšil len v oddiele výroby kovových konštrukcií, kde vzrástol o 16,7 %. V oddiele výroby motorových vozidiel nevykázali takmer žiadnu zmenu. Zvyšné tri oddiely zaznamenali pokles počtu pracovníkov o 3,6 až 8,4 %.

Čo sa týka stavu jednotlivých oddielov odvetvia, rast produktivity práce predbehol rast priemerných mesačných miezd najvýraznejšie v oddiele strojov a zariadení o 7,8 percentuálnych bodov, keď priemerná mesačná mzda v oddiele dosiahla 12 150 Sk, čo je najmenej v odvetví. O 5,5 percentuálnych bodov predstihol rast produktivity práce rast miezd vo výrobe kovových konštrukcií, o 3,9 percentuálnych bodov vo výrobe dopravných zariadení. Rovnakým tempom rástli mzdy a produktivita vo výrobe motorových vozidiel. V oddiele zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín produktivita práce klesla oproti vlaňajšku o 6,3 %, kým rast priemerných miezd dosiahol 13,3 %. Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu 16 597,70 Sk zaznamenala výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov. Mzdové náklady dosiahli za prvé tri mesiace tohto roku v strojárskom priemysle 4,103 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS