ČLÁNOK
Štvrťročná strata Slovnaftu neodráža celý dopad krízy
8. júna 1999

Kvartálnu stratu Slovnaftu analytici očakávali, k zhoršeniu hospodárenia spoločnosti prispeli viaceré faktory v prevádzkovej i finančnej oblasti. Medzi hlavné príčiny odborníci zaraďujú pokles cien ropy a vývoj kurzu slovenskej koruny a s ním spojenú potrebu tvoriť opravné položky na kurzové straty z úverov. Kým prvý štvrťrok minulého roka uzavrel Slovnaft s nekonsolidovaným ziskom vyše 1,008 mld. Sk, v tomto roku sa dostal do straty 697,056 mil. Sk. Spoločnosť zaznamenala výrazné zníženie prevádzkového zisku z 1,271 mld. Sk v roku 1998 na tohtoročných 122,629 mil. Sk, strata z finančných operácií sa strojnásobila na 819,46 mil. Sk.
„S poklesom cien ropy Brent až na 10 – 11 USD za barel, ktorý sa najvýraznejšie prejavil práve v prvých troch mesiacoch 1999, súvisí zníženie tržieb Slovnaftu o pätinu na 6,516 mld. Sk, ako aj pokles spotreby materiálu a energie v hodnotovom vyjadrení o vyše 21 %,“ konštatuje analytik CA IB Ivan Chodák. Polovičný pokles pridanej hodnoty umocnil aj takmer 70-percentný rast objemu služieb. „Slovnaft musel na klesajúce ceny ropy pružne reagovať minimálne na zahraničných trhoch, kam smeruje 50 % jeho produkcie. V absolútnom vyjadrení výrobkové marže Slovnaftu klesali,“ myslí si analytik J&T Securities Jozef Gašparík. V sledovanom období sa na dvojročných minimách nachádzali aj ceny plastov, ktoré začali mierne stúpať až minulý mesiac.
Výsledky hospodárenia však podľa analytikov neodrážajú celý dopad problémov a hromadiacich sa negatívnych faktorov. V prvom kvartáli oslabila slovenská koruna, súčasne posilnil americký dolár, v ktorom eviduje Slovnaft väčšinu úverov. J. Gašparík poukázal na nižšiu vypovedaciu schopnosť slovenských účtovných štandardov, ktoré nedostatočne odrážajú tvorbu opravných položiek spoločnosťou. Na kurzové straty z úverov vytvoril Slovnaft podľa jeho slov v prvom kvartáli opravné položky na úrovni minimálne 1,4 mld. Sk. „Finančné hospodárenie firmy ovplyvnila aj výška sankčných úrokov, ktoré musí platiť Merrill Lynchu, a ktoré sa viažu na cenu ropy. V prvom štvrťroku sa v dôsledku jej poklesu vyšplhali až na 45 – 50 %. Podľa renomovanej investičnej spoločnosti Salomon Smith Barney mal podnik v tomto období platiť 19 mil. USD za úver v objeme 150 mil. USD, čo je vlastne úrok 50,67 %,“ skonštatoval J. Gašparík. Nákladové úroky v objeme 703 mil. Sk považuje napriek ich medziročnému takmer 10-násobnému rastu za pomerne nízke vzhľadom na situáciu v období január – marec 1999. „Časť úrokov však môže byť platená až v ďalšom kvartáli, takže rekordne nízke ceny ropy zo začiatku roka sa negatívne prejavia ešte v druhom štvrťroku,“ vysvetlil.
Ďalší vývoj hospodárskych výsledkov Slovnaftu ovplyvní podľa I. Chodáka v značnej miere pohyb kurzu slovenskej koruny. Na jednej strane pri oslabovaní slovenskej meny zarába spoločnosť na exporte, súčasne však musí tvoriť opravné položky na zahraničné úvery. „Koruna v máji opäť zakolísala a s tým súvisiace opravné položky znovu zhoršia výsledky Slovnaftu. Súčasný vývoj naznačuje, že podnik môže byť v závere roka spokojný aj s miernym ziskom,“ dodal J. Gašparík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS