ČLÁNOK


,

Štuka v chudobnom rybníku
28. marca 2003

Vo februári pricestovali do hlavného mesta Slovenska predstavitelia ceskej stálice na stavebnom nebi – spolocnosti Skanska CZ, aby oznámili, že kúpili

76,3 percent akcií v Banských stavbách Prievidza. Nechceli prezradit za kolko, údajne to však nebolo ani pol miliardy korún. Dôležité však je, že sú konecne tu. Ich materská firma, sídliaca vo Švédsku, im totiž neumožnuje prístup do krajín, kde hospodária iné firmy spolocnosti Skanska (napríklad v Polsku je to Exbud) a „volný“ slovenský trh sa pokúšali dobyt viackrát od roku 2001. Ktovie, aký vývoj by cakal žilinský Váhostav alebo bratislavský Hydrostav? Obe slovenské firmy, topiace sa v problémoch, videli v ceskej spolocnosti záchrancu.

Nebolo však z toho nic. „Požadovali cenu, ktorá nám pripadala neúmerne vysoká k slabej kondícii oboch podnikov,“ hovorí na margo neúspešných rokovaní generálny riaditel Skanska CZ Zdenek Burda, podla ktorého by nebolo išlo o obojstranne výhodné partnerstvo. Skanska CZ má totiž na slovenskom trhu velmi odvážny ciel. „Chceme sa stat tunajším lídrom. Navyše odkúpením prievidzského podniku získame silného partnera v segmente pozemného stavitelstva, ktoré nám doteraz chýbalo,“ zdôvodnuje Z. Burda, preco považujú túto akvizíciu za velmi výhodnú.

V Cesku ubúdajú investori

Skanska CZ je doma takmer bez konkurencie. Jej stavebnú skupinu tvorí šest špecializovaných divízií so 6500 zamestnancami. Vlani dosiahli tržby spolocnosti 23,9 miliardy ceských korún, kým v prípade druhého Metrostavu to bola polovica z tohto objemu – 12,1 miliardy ceských korún. V posledných troch rokoch klesal vari len pocet pracovníkov. Zvyšovali sa nielen tržby, ale aj prevádzkový a cistý zisk. Všetko dobré sa však môže skomplikovat.

Faktom však je, že tento rok chýbajú v Cesku velkí investori, ktorí by financovali výstavbu tovární, velkých obchodných prevádzok a administratívnych centier a ocakáva sa minimálne pätpercentný pokles stavebnej výroby. V case, ked Skanska CZ oznámila správu o akvizícii, musela zároven priznat aj 13-percentný pokles tržieb. Predtým realizovali obrovské projekty, hypermarkety, továren Philips v Hraniciach. Vlani obrat stavebnej výroby vytlacili na astronomických 278 miliárd ceských korún smutne známe povodne, ktoré stavbárom priniesli necakané zákazky. Pokles úrokových sadzieb úverov pomohol zase rozhýbat bytovú výstavbu.

Nové zákazky sa crtajú u nás. Medzi najvýznamnejšie stavby, ktoré Skanska CZ doposial realizovala na Slovensku patrí Tesco Trencín, Hypernova Bratislava, vozovka dialnicného tunela Branisko a hypermarket Optima Košice.

„Dosahujeme tu tržby dve miliardy korún rocne. V súcasnosti rokujeme o zmluve na Lamacskú cestu na dialnici D2, súcastou ktorej sú dve významné dialnicné križovatky a tunel pri vjazde do Bratislavy, za 3,5 miliardy slovenských korún, kde sme zvítazili s japonskou firmou Taisei,“ hovorí Z. Burda. Predstavitelia spolocnosti netaja, že berú, co bude len trochu zaujímavé.

Skanska CZ je velká štuka a slovenský stavbársky trh môže byt pre nu chudobným rybníkom. U nás sa stavia vari ešte menej ako v okolitých krajinách. Jeden most cez Dunaj, pár kilometrov dialníc, sem-tam nejaký menší tunel. Boj medzi domácimi firmami býva nelutostný. Spomenme si len na tender na výstavbu piateho bratislavského mosta.

Banské stavby Prievidza sa radia do prvej desiatky podnikov na domácom trhu. Je to podnik s polstorocnou tradíciou. Špecializujú sa na dodávky tunelov, rôznych podzemných a banských stavieb. Zamestnávajú takmer 500 ludí. Vlani celkové výkony firmy dosiahli objem 650 miliónov korún. Pravda, v období chudobnom na zákazky, aj oni berú, co sa dá. Pôsobia preto aj na území Ceskej republiky, ich ludia pracujú i na stavbách v Nemecku a práve to majoritný vlastník hodlá v budúcnosti využit.

Náznaky, že potrebovali získat viac istoty pod krídlami úspešnej solventnej firmy, odmietajú. Považujú sa za podnik, ktorý je niekolko rokov financne stabilizovaný a teda nepotrebuje strategického partnera. Pochopili, že bez neho by zostali i nadalej len lokálnou firmou a radšej využili ponúkanú šancu.

Rivalita s Doprastavom

Oznámenie, že ceská spolocnost má v úmysle byt lídrom na trhu pod Tatrami, možno pokladat za prejav ambicióznosti, v skutocnosti to však znamená vyhlásenie konkurencného boja s doterajšími slovenskými špickami, ktorými boli bratislavské spolocnosti Doprastav a ZIPP. No najmä Doprastavu, s ktorým súperia i v Cesku, pretože slovenský podnik vlastní majoritný balík pražského Metrostavu. Oba podniky tak budú operovat na trhu oboch republík a ich súboj môže byt naozaj zaujímavý. Môže mat však dôsledky na ostatné domáce stavbárske podniky.

Mraky nad zmluvou

Hoci sa akvizícia zdá výhodná pre obe strany, problém sa predsa len vynoril. Minoritný akcionár – bratislavská spolocnost PDSS – sa na Krajský súd v Trencíne obrátila so žalobou. Dôvodov uvádzala viacero, zaujímavo vyznieva však najmä ten, ktorý hovorí o chybách pri navyšovaní základného imania spolocnosti Banské stavby Prievidza z jedného milióna na 50 milión korún.

Na tom sa totiž nezúcastnili všetci vlastníci a podla spolocnosti PDSS jej podiel by tak mohol narást takmer dvojnásobne – až na 45 percent z terajších 23,1, co by výrazne zamiešalo karty v akcionárskej štruktúre Banských stavieb Prievidza. Súd v januári tohto roku zakázal vykonávat zmeny v zozname akcionárov. Skanska CZ sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na Najvyšší súd SR a dúfa, že sa celý prípad nebude dlho natahovat.

„Budeme s nimi rokovat, zatial sme sa dohodli s každým,“ tvrdí jej generálny riaditel Z. Burda. Pri tejto téme je však na slovo zjavne skúpejší.

Ide len a len o peniaze. Aj z vyjadrení zástupcov firmy PDSS vycítit, že sa nevzdali možnosti predat svoje akcie za dobrú cenu. Nový majoritný vlastník to dobre vie, a zatial si môže dovolit chvílku vyckávat.

Biznis je ako šport, ide v nom o vítazstvo

Skanska je globálna stavebná skupina so sídlom vo Švédsku, ktorá po celom svete zamestnáva 76-tisíc ludí. Vlani dosiahol objem tržieb v prepocte 670 miliárd korún. Na jej cele je od septembra minulého roku Stuart Graham. Prinášame cast rozhovoru, ktorý poskytol pre casopis Worldwide, v ktorom približuje stratégiu a vízie spolocnosti.

Preco je dnes taká dôležitá výkonnost podniku?

Pred rokom 1997 bola Skanska hodnotená podla majetku, v rokoch 1997 až 2001 na základe svojich strategických akvizícií. Teraz podla toho, co robíme a aké výsledky naše jednotky dosahujú.

Nakolko sú dôležití pre firmu zamestnanci?

Sú pre nu všetkým. Sila spolocnosti Skanska, podobne ako väcšiny firiem úspešne pôsobiacich v službách, je v jej ludoch. V stavebnej výrobe sú tými najdôležitejšími osobami výrobní manažéri a ludia pracujúci na stavbách. Toto nie je investicná banka, kde by stacilo len zarábat a uskutocnovat transakcie, musíme dokázat stavat.

Preco je dôležité, aby z hladiska velkosti a ziskovosti bola Skanska na domácich trhoch jednotkou alebo dvojkou?

Po prvé platí, že zákazníci obvykle radi spolupracujú so spolocnostou, ktorá je na špicke. Po druhé, ako jednotka alebo dvojka lahšie získate velkú a kvalitnú zákazku s bezpecnejšími maržami. Vedúce spolocnosti taktiež pritahujú najlepších ludí, ktorí potom tvoria vítazné tímy. Ale kedže na väcšine domácich trhoch medzi prvé dve spolocnosti patríme, nie je to naša hlavná úloha. Klúcovou oblastou je pre nás ziskovost. Musíme sa zamerat na prevádzkové marže a efektívne využívanie kapitálu. Za samotnú velkost sa žiadne ceny nerozdávajú.

Skanska je tradicne velmi decentralizovaná. Zároven je však potreba integrovanejšej organizácie. Preco?

Decentralizácia sa osvedcila z niekolkých dôvodov. Posilnuje podnikatelského ducha, umožnuje užšie zameranie najmä na miestnu klientelu. Lokálna je totiž legislatíva, pracovná sila a subdodávatelia. Na druhej strane však problémy, s ktorými sa stretávame, naznacujú, že sú potrebné integrovanejšie postupy a kontrolné systémy. Pozitívne na takom postupe je, že integrovaná znacka predstavuje nesmiernu marketingovú silu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS