ČLÁNOK
Štruktúra majiteľov BCPB sa bude meniť
9. mája 2001

Zmena v štruktúre vlastníkov Burzy cenných papierov v Bratislave môže mať niekoľko dôvodov. Prvým je vstup RM-S do klubu majiteľov akcií burzy. Ďalšími je privatizácia subjektov, ktoré sú rozhodujúcimi vlastníkmi BCPB. Medzi najväčších akcionárov BCPB po vstupe RM-S medzi budú patriť Fond národného majetku SR, Všeobecná úverová banka, Investičná a rozvojová banka, Slovenská sporiteľňa a Slovenská poisťovňa. RM-S, VUB a FNM budú mať spolu 51 percent. FNM už ústami svojej hovorkyne potvrdil predaj akcií BCPB. FNM „bude zvažovať taký spôsob, aby bol čo najvýhodnejší,“ tvrdí Tatiana Lesajová, hovorkyňa. Podľa v súčasnosti platného zákona zakladateľom a akcionárom burzy môže byť len banka, poisťovňa či obchodník s cennými papiermi. FNM kvôli tomu na jeseň tohto roku stratí hlasovacie práva. Je preto viac ako ligické, že chce predať akcie.

Ďalšia zmena v akcionárskej štruktúre BCPB má už konkrétnejší termín. Avizované spojenie dvoch organizátorov obchodovania s CP by sa malo zavŕšiť koncom júna po tom, čo riadne valné zhromaždenie akcionárov burzy (1.6.) schváli zvýšenie základného imania peňažným vkladom spoločnosťou RM-S Market, o.c.p., a.s., 100% dcérou RM-Systému Slovakia. RM-S Market by podľa predbežnej dohody s akcionármi burzy mal po upísaní akcií získať 16% podiel. Takéto spojenie RM-S a BCPB je jedným z dôsledkov nového zákona o burze CP, ktorý nadobudol účinnosť ešte vlani na jeseň, no odvčera povoľuje organizovanie trhu s CP len na členskom princípe. Kto má záujem predať či kúpiť CP na organizovanom trhu, musí tak urobiť prostredníctvom člena burzy.

Dá sa predpokladať, že záujem o akcie BCPB prejavia vlastníci RM-S. Tým si môže RM-S posilniť postavenie v štruktúre majiteľov. Možno aj tí, ktorí si kúpia VÚB a IRB pouvažujú o tom či budú potrebovať akcie BCPB. Očakávané zmeny môžu vyústiť len do jedného. Kde sa menia majitelia, tam sa časom mení aj manažment.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS