ČLÁNOK
Stručná analýza vybraných biotechnologických spoločností
8. novembra 2001

V prehľade sme analyzovali 78 biotechnologických spoločností obchodovaných na newyorskej technologickej burze NASDAQ. Ide o korporácie, ktorých akcie tvoria portfólio biotechnologického indexu NASDAQ Biotechnology Index. Čiže jedná sa o najväčšie biotechnologické firmy s verejne obchodovateľnými akciami v USA a tým pádom aj na celom svete.

V analyzovanom segmente boli len tri spoločnosti, ktorých výnosy v roku 2000 prekročili hranicu 1 mld. USD a boli to Amgen, ktorý je z hľadiska objemu výnosov lídrom v danom sektore, Genentech a Applied Biosystems. Obrovský rozdiel je i medzi v poradí prvou a druhou firmou, keď výnosy Amgen-u prevýšili výnosy Genentech-u o 109%. Ohľadom Applied Biosystems treba poznamenať, že spolu so spoločnosťou Celera Genomics tvoria korporáciu Applera Corp. Relevantnosť Celera Genomics je z hľadiska objemu výnosov značne nízka. Do tejto skupiny líderských firiem môžme zaradiť ešte Chiron Corp., ktorého výnosy tesne atakujú miliardovú hranicu. Celkové výnosy týchto 78 spoločností boli 13,621 mld. USD. Priemerné výnosy sa pohybujú na hladine 174,6 mil. USD, avšak po odpočítaní štyroch už spomínaných najväčších spoločností, sú na úrovni len 77,69 mil. USD. Toto svedčí o značnom rozptyle a nehomogénnosti analyzovaného súboru. Zo všetkých 78 spoločností bolo len 15 – ani nie 20% (vrátane tých, ktorých výnosy presiahli 1 mld. USD), ktorých výnosy prekročili 100 mil. USD. Zaujímavým je i zistenie, že až 24 spoločnosti (takmer jedna tretina – 30,7%) nedosiahlo výnosy vyššie ako 9 mil. USD.

Vo všetkých týchto firmách pracuje 47 358 ľudí. Priemerný počet zamestnancov je 607. Výnosy na jedného pracovníka predstavujú v priemere 287 622,– USD. Pokiaľ sa sústredíme na skupinu z hľadiska výnosov 15 najväčších spoločností, dostaneme hodnotu tohto ukazovateľa na úrovni 369 015,– USD. I tu môžeme konštatovať značný rozptyl, pretože v celom súbore sa hodnota ukazovateľa pohybuje od 1220,– USD na zamestnanca do 684 177 USD na zamestnanca (Medimmune). Potom sa na čelo skupiny dostávajú firmy Medimmune, Biogen, Immunex, Amgen a Praecis Pharm.

Z hľadiska objemu celkových aktív je na prvom mieste Genentech tesne nasledovaný spoločnosťou Amgen. Značne nadpriemerným objemom aktív disponuje aj Chiron Corp., Genzyme Corp. a Immunex Corp. Celkovo analyzované firmy vlastnia majetok v hodnote 48,43 mld. USD. Jedenásť spoločností, ktorých aktíva presahujú 1 mld. USD, sa podieľa na celkový aktívach takmer 60%-mi percentami. Až 51 zo všetkých spoločností (65%) disponuje aktívami v hodnote nižšej ako 400 mil. USD a vlastní len 19% celkových aktív. Priemerné celkové aktíva sú 620,874 mil. USD. Hodnota ukazovateľa celkové aktíva na jedného pracovníka dosahuje úroveň 1,02 mil. USD a hodnota ukazovateľa celkové aktíva/celkové výnosy je 3,56.

Analýza ziskovosti firiem hovorí o tom, že z celej skupiny 78 spoločností len 14 dosiahlo zisk úhrnne v sume 2,3 mld. USD, pričom toto číslo výrazne ovplyvnil výsledok firmy Amgen, ktorá dosiahla zisk 1,14 mld. USD. Priemerný zisk týchto 14 spoločnosti je 163,26 mil. USD. Zvyšných 64 spoločností (82%) je, vo väčšine prípadov, dlhodobo v strate. Ich celková strata dosiahla 3,4 mld. USD, takže súhrnný hospodársky výsledok je strata 1,1 mld. USD. Najhorší hospodársky výsledok dosiahli spoločnosti Corixa Corp., Millennium Pharm, Human Genome a Cephalon, ktorých strata presiahla 100 mil. USD a úhrnne dosiahla 1,3 mld. USD. Priemerná strata je 53,4 mil. USD, po započítaní aj ziskových spoločností klesne na 14,5 mil. USD. Takmer 58% všetkých spoločností (vrátane ziskových) dosiahlo stratu do 50 mil. USD. Keď zoberieme do úvahy len stratové firmy, je to až 70%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS