ČLÁNOK
Strojárske podniky vlani s hrubým ziskom 10,323 mld. Sk
6. marca 2003

Odvetvie strojárskeho priemyslu na Slovensku ukoncilo minulý rok s hrubým ziskom 10,323 mld. Sk, cím svoju bilanciu medzirocne zlepšilo takmer o 1,418 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala riaditelka komunikacného odboru Ministerstva hospodárstva SR (MH) Dagmar Hlavatá.

Tržby strojárskeho priemyslu bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní dosiahli vlani 219,819 mld. Sk, co v porovnaní s rokom 2001 znamená nárast o 8,9 %. Celkové náklady v rezorte vzrástli o 6,7 % a k ultimu roka predstavovali 231,371 mld. Sk. Strojárske podniky vlani vytvorili pridanú hodnotu 47,659 mld. Sk, co je o 8,7 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vývoz podnikov sa zvýšil o 8 % na 221 mld. Sk, co znamenalo najväcší objem exportu v rámci spracovatelského priemyslu. Celkový vývoz podnikov spracovatelského priemyslu dosiahol totiž 591 mld. Sk.

Rezort strojárstva zaznamenal v minulom roku 35,7- percentný medzirocný nárast investícií, ked obstarané investície dosiahli 33,479 mld. Sk. O 27,3 % vzrástla hodnota hmotného a nehmotného investicného majetku, ked sa dostala na úroven 107,382 mld. Sk.

Vlastné imanie spolocností aktívnych v strojárskom priemysle bolo na konci decembra 56,398 mld. Sk, co je zhruba o 18,2 % viac ako v roku 2001. Rentabilita vlastného imania predstavovala 18,3 %, predchádzajúci rok to bolo 18,7 %. Strojárske podniky evidovali vlani bankové úvery v objeme 32,165 mld. Sk, co predstavuje zvýšenie oproti roku 2001 o takmer 2,3 mld. Sk. Odvetvie tiež zaznamenalo pokles záväzkov po lehote splatnosti o 17 % na 14,543 mld. Sk.

Pocet zamestnancov v strojárskom priemysle klesol na 95 763 pracovníkov, pricom ich priemerná mzda vzrástla o 8,2 % na 15 424 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS