ČLÁNOK
Stredopravé strany nepodporia obnovenie dedičskej dane
21. augusta 2001

Na stretnutí ekonomických expertov-predstaviteľov SDKÚ, KDH, DS a ďalších nezávislých odborníkov sa politické strany dohodli spoločne podporiť zmenu dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorá by zaviedli plošne vo výške 5 %. Zhoda takisto nastala pri zavedení odvodových prázdnin pre zamestnávateľov, ktorí ponúknu prácu dlhodobo nezamestnanému. Pri DPH sa zhodli na uskutočnení zmeny systému vracania DPH od štátu. Pri dedičskej dani strany nepodporia návrh MF SR, ktorý by umožňoval jej znovuzavedenie. Informoval o tom na tlačovej besede podpredseda vlády Ivan Mikloš.

Návrhy KDH a DS predpokladajú účinnosť zmeny ustanovení zákona o DPH od 1. januára 2002, SDKÚ 1. januára 2003. Pri dani z príjmu právnických osôb (DPPO) sa dohodli na potrebe jej zníženia, pričom nedošlo k zhode na sadzbe a ani na tempe znižovania. Dohoda strán však nastala na celkovej výške sadzby, ktorá by mala v roku 2006 predstavovať 18 %. Pri DPPO navrhuje SDKÚ v prvom roku daň znížiť o 3 % a v ďalších rokoch o 2 %, tak aby v roku 2006 dosiahla 18 %. V zákone by sa stanovilo, že by sa zníženie tejto dane uskutočňovalo každoročne o spomínané 2 %.

Pri urýchlenom odpisovaní sa zhodli na podpore návrhu MF SR. Pri znížení odvodového zaťaženia o 9 %, ktoré navrhovala KDH, vyjadrilo nesúhlas SDKÚ z rozpočtových dôvodov, pričom DS tento návrh v prvom čítaní podporí. Pri zvýšení odpočítateľnej položky sadzby dane na dieťa zo 16 800 Sk na 22 800 Sk vyjadrilo súhlas KDH a DS, pričom SDKÚ nepodporí tento návrh z dôvodu stimulovania zamestnancov iným spôsobom.

Zníženie odvodového zaťaženia z 38 na 29 % zdôvodňovali KDH a DS tým, že deficit verejných financií v tomto prípade nehrozí, pričom konkrétne KDH ako argument uviedlo, že polovica príjmov z predaja SPP by išla na splatenie štátneho dlhu, pri znížení tohto zaťaženia by ušetril štát asi 4 mld. Sk. Ďalšie ušetrenie by nastalo v agrosektore asi o 1,5 mld. Sk a v prípade prijatia zákona o „štíhlej vláde“ asi pol miliardy.

Zástupcovia zúčastnených strán sa dohodli na tom, že sa stretnú po prvom čítaní v parlamente a rozšíria rokovania stredopravých strán o OKS. Takisto vyjadrili podporu rokovať s SMK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS