ČLÁNOK
Stredoeurópsky trh retailového bankovníctva láka konkurentov
30. januára 2001

Pred desiatimi rokmi existovala v každej postkomunistickej stredoeurópskej krajine iba jedna banka, poskytujúca služby retailovým klientom. Týmto bankám sa však skončili „zlaté časy“, pretože na uvedený lukratívny trh vstúpili viacerí konkurenti a očakávajú sa ďalší.

„Úrokové marže v oblasti korporatívneho bankovníctva poklesli v strednej Európe na úrovne porovnateľné s krajinami západnej Európy, takže banky sa rozhodli vstúpiť na trh retailového bankovníctva. Sme svedkami toho, že na tento trh vstupuje jedna banka za druhou,“ povedal analytik spoločnosti Wood & Company Jiří Staník. V minulom týždni dve banky v regióne oznámili svoje plány získať podiel na expandujúcom retailovom trhu v Poľsku a Českej republike. Banka BRE, ktorá je pobočkou banky Commerzbank, plánuje získať postavenie na poľskom retailovom trhu s 38 mil. potenciálnych klientov, kým v Českej republike má podobné plány česká pobočka Citibank, ktorá v tejto krajine s 10 mil. obyvateľov poskytovala 10 rokov iba služby v oblasti korporatívneho bankovníctva.

Každá zo štyroch najvyspelejších postkomunistických krajín strednej Európy má dominantné subjekty v oblasti retailového bankovníctva. Avšak analytici predpovedajú, že tieto banky začnú strácať svoje postavenie v prospech nových prichádzajúcich subjektov. V Poľsku, kde iba polovica obyvateľov vlastní bankový účet, má dominantné postavenie v oblasti retailových služieb štátna banka PKO BP a banka Pekao, ktorá patrí talianskej finančnej skupine UniCredito. V ČR je na prvom mieste Česká spořitelna, pobočka rakúskej Erste Bank. Na Slovensku má v danom segmente dominantné postavenie Slovenská sporiteľňa, ktorú nedávno odkúpila Erste Bank. Na Maďarskom trhu vedie OTP. Analytici však uviedli, že lepšie schopnosti v oblasti marketingu, rozsiahlejší produktový rad a nové technológie by mali umožniť novým subjektom na retailovom trhu prebrať časť podielov od doterajších dominantných bánk. Podľa názoru analytikov majú na dosiahnutie tohto cieľa predpoklady spoločnosti Citibank, Komerční Banka, ČSOB, GE Capital, resp. poľská banka PBK.

„Podiel poskytnutých úverov retailovým klientom na celkovom objeme poskytnutých úverov je v strednej Európe veľmi malý, čo znamená, že potenciál pre expanziu v tejto oblasti je enormný. V strednej Európe sa spotrebiteľské úvery, poistenie, hypotéky a leasingové produkty podieľajú na celkových poskytnutých úveroch iba 10 až 15 %, kým napríklad v Portugalsku je tento podiel 40 %, a v iných krajinách západnej Európy ešte vyšší. Podporou pre expanziu v retailovom bankovníctve je aj zvyšujúca sa penetrácia mobilných telefónov a internetu v stredoeurópskom regióne, ktorá otvorila nové formy distribúcie bankových služieb a vyžaduje si nižšie investície ako budovanie bežnej siete pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS