ČLÁNOK
Stredná Európa je jedným z najatraktívnejších investičných regiónov
20. februára 2003

Región strednej a východnej Európy (SVE), ktorý odoláva celosvetovému poklesu priamych zahraničných investícií, sa stáva jedným z najatraktívnejších investičných cieľov na svete. Schopnosť regiónu absorbovať priame zahraničné investície (PZI) podstatne posilnilo rozšírenie Severoatlantickej aliancie (NATO) o sedem štátov, zvýšenie spolupráce medzi Ruskom a Spojenými štátmi americkými (USA) a plánované masívne rozširovanie Európskej únie (EÚ) na východ v roku 2004. Podľa regionálneho riaditeľa United Nations Development Programme (UNDP) pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) Kalmana Mizseiho je však potrebné v najbližších rokoch presmerovať PZI z kandidátskych štátov strednej Európy viac na juhovýchod Európy a hlbšie do krajín SNŠ.

Investorov lákajú do regiónu SVE najmä ekonomické ukazovatele s rýchlejším rastom ako v USA alebo EÚ, dynamické maloobchodné trhy, kvalifikovaná pracovná sila s relatívne nízkymi mzdovými požiadavkami, ako aj bohaté energetické a nerastné zdroje a obrovský poľnohospodársky potenciál. Medzi štátmi však existujú v prílive PZI podľa United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) značné rozdiely. Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko dostali od roku 1991 viac ako 60 % z celkových investícií do regiónu, na druhej strane Bulharsko a Rumunsko dostali počas obdobia reforiem menej ako 10 % z investícií. Tento trend sa za posledné roky zmiernil. Prílev PZI do krajín SVE stúpol za posledných päť rokov približne o 53 % na minuloročných 32,2 mld. USD.

Rozširovaniu európskeho investičného priestoru by mal pomôcť aj východoeurópsky summit o investíciách v dňoch 14. a 15. októbra v Bukurešti, ktorý organizujú svetový denník International Herald Tribune a UNDP. Cieľom summitu je zvýšiť objem PZI do regiónu, podporiť voľný obchod a posilniť prihraničnú spoluprácu. Za účasti zástupcov 40 štátov sa na podujatí bude prezentovať 23 krajín, medzi nimi aj Slovensko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS