ČLÁNOK
Stredisko cenných papierov SR investovalo do nového servera
18. apríla 2001

Stredisko cenných papierov SR nahradí v najbližších dňoch zastaralý server typu VAX za Alfa Server GS 160 spoločnosti Compaq. Stojí 48 mil. Sk a Stredisko cenných papierov SR ho bude mať na prenájom (lízing). Finančné noviny o tom informoval manažment spoločnosti.

Kúpa servera je vyvolaná tým, že v súčasnosti fungujúci server dosluhuje. V podstate presluhuje niekoľko rokov. Stredisko cenných papierov SR v súčasnosti eviduje 18 miliónov viet, ktoré zaznamenali zmeny majiteľov cenných papierov.

Od 1. apríla tohto roku platí nový cenník za služby strediska. Proti nemu sa ohradila Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Asociácia správcovských spoločností a Asociácia bánk.

Cenník sa zmenil na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi podala v súvislosti s cenníkom podnet na prokuratúru. Jedným z externých dodávateľov Strediska cenných papierov SR je spoločnosť Brevity, ktorá je podľa internetovej strany SDĽ oficiálnym sponzorom Strany demokratickej ľavice. V roku 1999 venovala ľavicovým demokratom 200 000 Sk.

Stredisko cenných papierov SR vzniklo na základe paragrafu 55 zákona č. 600 / 1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, za ktorej záväzky ručí štát. Povinnosťou Strediska cenných papierov SR je evidovať zaknihované cenné papiere, zmeny ich majiteľov a ďalšie údaje, ktoré sa ich týkajú. Okrem toho Stredisko cenných papierov SR eviduje imobilizované cenné papiere. Evidenciu cenných papierov vedie stredisko na účtoch majiteľov cenných papierov.

Stredisko cenných papierov SR zriadilo majetkový účet každému kto sa stal majiteľom zaknihovaného cenného papiera na základe kupónovej privatizácie. Ostatným osobám stredisko zriaďuje účet na ich žiadosť, alebo na žiadosť emitenta, obchodníka s cennými papiermi, burzy cenných papierov, alebo organizátora mimoburzového trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS